ตรวจสอบผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่าน-ไม่ผ่าน ด้วยตัวเองอย่างไร ?

อัปเดต! ความคืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กผลพิจารณาคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน ด้วยตัวเอง 3 ช่องทาง

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 ระบุว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า 44.51 ล้านราย 

โดยคาดว่า จะสามารถประกาศผลโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 ซึ่ง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับการประกาศผลดังกล่าว

ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ การประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี 2565 มีความครอบคลุมและมีการตรวจสอบที่ละเอียดกว่าโครงกรลงทะเบียนในอดีต เนื่องจากมีการใช้กณฑ์ครอบครัวเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมจากเดิมที่พิจารณาเฉพาะเกณฑ์บุคคลโดยครอบครัว หมายถึง ผู้ลงทะเบียน คู่สมรสที่จดทะเบี้ยนสมรส และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ อีกทั้งในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติสำหรับเกณฑ์บุคคล ได้แก่ การมีบัตรเครดิต และภาระหนี้สินของผู้ลงทะเบียนซึ่งการพิจารณาการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดว้ตามเกณฑ์บุคคลก่อน หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลแล้ว จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (หากมี) ตามเกณฑ์ครอบครัวในขั้นตอนต่อไป

หากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงกรลงทะเบียนปี 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการลงทะเบียนปี 2565 มีการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองเพื่อให้ระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้แม่นยำมากขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่องทาง ตรวจสอบผล “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน

1. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทาง

เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th  (คลิกที่นี่)

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

  • ธนาคารออมสิน

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

  • สำนักงานคลังจังหวัด

  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้อง ผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ในอนาคต ส่วนวันเริ่มใช้สิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” จะมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้ง

คลิปอีจันแนะนำ
วงจรปิดจับภาพ! นาทีรถตู้ตกร่องถนนไฟลุก ไฟไหม้รถตู้โดยสาร