ชาวนาเตรียมเช็คบัญชี! เงินประกันรายได้ข้าว งวด 16 เข้า 1 ก.พ. 66

จุรินทร์ แจ้งชาวนา 1 ก.พ. นี้ เตรียมเช็คบัญชี ธ.ก.ส.โอนจ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว งวด 16

28 ม.ค. 66 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงิน โครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 16 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 21-27 ม.ค.66 ดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,656.68 บาท ชดเชยตันละ 343.32 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,493.12 บาท

3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,177.49 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

4.ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,081.45 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

5.ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,553.52 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

สำหรับข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกัน

ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว

ดังนั้นในงวดที่ 16 มีเพียงข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ที่ได้รับเงินชดเชย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 1 ก.พ. 66 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 1,895 ครัวเรือน

คลิปแนะนำอีจัน
นรกหลังโรงเรียน 5 นร.รุมโทรม นร.หญิงวัย 14