ขยายเพิ่ม ม.33 ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ สินเชื่อบ้าน 30 ล้านบาท

วันเดียวเต็ม ผู้ประกันตน ม.33 แห่รับรหัสผ่านโครงการสินเชื่อบ้าน เต็มวงเงิน 30,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนั้น

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แจ้งถึงความคืบหน้า หลังจากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ผู้ประกันตนรับรหัสผ่าน GHB Buddy ในแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งมีผู้ประกันตนกดรับสิทธิเข้าร่วมโครงการแล้ว 15,000 ราย คิดเป็นเงินสินเชื่อ จำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังไม่ปิดรับเข้าร่วมโครงการ โดยขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 และขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยื่นกู้กับธนา

คารอาคารสงเคราะห์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 ธันวาคม 2566

ผู้ประกันตน ม.33 แห่รับรหัสผ่านโครงการสินเชื่อบ้าน เต็มวงเงิน 30,000 ล้านบาท