เตือน! วันสุดท้าย ให้แก้ไขข้อมูล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รีบแก้ไขด่วน! ใครลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สมบูรณ์ วันนี้ (17 พ.ย.65) แก้ไขข้อมูลได้วันสุดท้าย

รีบเลยค่ะ! วันนี้แก้ไขข้อมูลได้วันสุดท้าย

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์

วันนี้ (17 พ.ย.65) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือนว่า วันนี้ (17 พ.ย.65) เป็นวันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูล ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ

จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 31 ต.ค.65 ที่ผ่านมาหากตรวจสอบแล้วพบ “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ให้รีบแก้ไขโดยด่วน!

โดยผู้ลงทะเบียนต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จ ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า หลังจากนี้ให้รอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในเดือนม.ค.66 โดยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์

หากผ่านรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ ธนาคารของรัฐ 3 แห่งได้แก่  

-ธนาคารกรุงไทย 

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

-ธนาคารออมสิน

หากไม่ผ่าน จะไม่ได้รับสิทธิหรือสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อได้ ส่วนกำหนดการใช้สิทธิสวัสดิการจะใช้ได้เมื่อใดกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

คลิปอีจันแนะนำ
ขลังมาก! วัดร้างเมืองชุมพร