เช็กเลย! เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีวันนี้ 24 พ.ย. 65

ชาวนาเฮ! จุรินทร์ เผย เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว โอนเข้าบัญชีวันนี้ 24 พ.ย. 65

24 พ.ย. 65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการ ประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ประกันรายได้เกษตรกร คือพืช 5 ชนิด ข้าว มัน ยาง ปาล์ม และข้าวโพด ได้เดินหน้ามาถึงปีที่ 4 โดยวันนี้จะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเริ่มต้นโครงการคู่ขนานหรือมาตรการคู่ขนานที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวในตลาด เริ่มจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ตนขอแสดงความยินดีกับชาวนาทุกคนที่รอคอย ทั้งเงินส่วนต่าง มาตรการคู่ขนาน และเงินไร่ละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องจ่ายงวดแรกตั้งแต่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต้องใช้เวลา ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ถึงเวลาแล้ว จ่ายเงินทีเดียว 6 งวด จากนี้จะไปเริ่มงวดที่ 7 ต่อไป จนถึงงวดที่ 33

สำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค. 65 และภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-28 ก.พ. 66 งบประมาณทั้ง 3 โครงการทั้งเงินส่วนต่าง จากโครงการประกันรายได้ ไร่ละ 1,000 บาท และมาตรการคู่ขนานรวมทั้งสิ้น 81,265 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ งวด 1-6 ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 75% ของทั้งหมด

ซึ่งการช่วยค่าเพาะปลูกและค่าบริหารจัดการ จะโอนให้กับเกษตรกรทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 55,083 ล้านบาท โอนงวดแรกวันนี้ งวดที่สองวันพรุ่งนี้ และถัดไปรวม 5 งวด โดยจ่ายวันที่ 24-28 พ.ย.นี้

งวดที่หนึ่ง โอนให้เกษตรกร 804,017 ครัวเรือน

งวดที่สอง 985,871 ครัวเรือน

งวดที่สาม 978,459 ครัวเรือน

งวดที่สี่ 980,489 ครัวเรือน

งวดที่ห้า 546,458 ครัวเรือน

รวม 4,295,294 ครัวเรือน

และการจ่ายเงินส่วนต่างข้าว 5 ชนิด รวม 4 ปี เงินส่วนต่างที่บางครอบครัวได้รับสูงสุด ข้าวหอมมะลิ สูงสุด 58,988 บาท/ครัวเรือน

ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ สูงสุด 60,086 บาท/ครัวเรือน

ข้าวหอมปทุมธานี สูงสุด 41,527 บาท/ครัวเรือน

ข้าวเปลือกเจ้า เงินส่วนต่างสูงสุด 76,601 บาท/ครัวเรือน

และข้าวเปลือกเหนียว เงินชดเชยสูงสุด 71,465 บาท/ครัวเรือน

ส่วนประกันรายได้มันสัมปะหลัง ปาล์มน้ำมันข้าวโพดและยางพารา นายจุรินทร์ เผยว่า อยู่ในขั้นตอนกระบวนการรอนำเข้าสู่ที่พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ทำต้นเรื่องเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ รอกระบวนการ

สำหรับปาล์มน้ำมันและข้าวโพด ตอนนี้ประกันรายได้และเงินส่วนต่างยังไม่จำเป็น เนื่องจากตอนนี้ข้าวโพดในตลาด ราคา 11-12 บาท/กก. ปาล์มน้ำมัน ประกันที่ 4 บาท/กก. แต่ราคาในตลาด 5-6 บาท เกือบ 7 บาท/กก. มันสำปะหลังประกันที่กิโลละ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้กิโลกรัมละ 3 บาทกว่า ยังรอได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนต่างชดเชย ส่วนยางพาราก็รอกระบวนการพิจารณาของ ครม. ต่อไป นายจุรินทร์กล่าว

คลิปอีจันแนะนำ
สาวแชร์ ป่วยมะเร็ง ก่อนกลายสู่โรคหายาก