เกษตรกร 2.69 ล้านราย ได้เฮ! ครม.ไฟเขียวพักหนี้ 3 ปี เช็กเงื่อนไขที่นี่

เกษตรกร ลูกหนี้ ธ.ก.ส. เช็กเงื่อนไขด่วน! หลัง ‘ครม.’ ไฟเขียวพักหนี้ 3 ปี ฟาก ‘เอสเอ็มอี’ รมช.คลัง แง้ม ไม่นานเกินรอ ได้คลอดมาตรการช่วยแน่

นนี้ (26 ก.ย.66) กระทรวงการคลัง ตั้งโต๊ะแถลงถึงมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า วันนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่ 1 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส.

ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวภายใต้หลักการ ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรระยะเวลา 3 ปี ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11-12 ก.ย.66 โดยมีรายละเอียดมาตรการ ดังนี้

1.มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล โดยเกษตรกรลูกค้ารายย่อย ธ.ก.ส. จำนวน 2.698 ล้านราย ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 ก.ย.66 ไม่เกิน 300,000 บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติและ/หรือเป็นหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0-3 เดือน และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs))

ได้รับสิทธิในการพักชำระหนี้ระยะแรกดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึงวันที่ 30 ก.ย.67 โดยเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ต้องการรับสิทธิสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึงวันที่ 31 ม.ค.67 ทั้งนี้ สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPLs จะสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้ เมื่อได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. แล้ว

2.การพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ภายใต้หลักการดังกล่าว เกษตรกรต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเงินไปลงทุน ปรับเปลี่ยนหรือขยายการประกอบอาชีพ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และส่งเสริมวินัยการเงินเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

“เราเดินหน้าทำในสิ่งที่สามารถทำให้สำเร็จได้ก่อน นั่นคือการพักชำระหนี้เกษตรกร ซึ่ง สิ่งที่ทำมีกรอบงบประมาณทั้งสิ้น 11,000 ล้านบาท โดยจะเข้าไปช่วยเหลือพักการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

ซึ่งต่างจากมาตรการช่วยเหลือใน 13 ครั้งที่ผ่านมา ที่เหมือนเป็นการประวิงเวลา เพราะเกษตรกรไม่ได้ดีขึ้นแต่กลับแย่ลงกว่าเดิม ตั้งเป้าว่าใน 3 ปีนี้ เกษตรกรจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้น ส่วนการพักชำระหนี้เอสเอ็มอีนั้น ขอเวลาอีกสักครู่ คงไม่นานเกินรอ เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ” นายจุลพันธ์ กล่าว

คลิปอีจันแนะนำ
อภิมหาบุญใหญ่! ถวายบาตรพระ ศรีลังกาทั้งประเทศ