โอ๊ย หัวใจผมเดาะ! ‘ไทยพาณิชย์’ ขึ้นดอกเบี้ยฝาก-กู้ เริ่มเลย 3 ต.ค.66

ธนาคารไทยพาณิชย์ เด้งรับ กนง.ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็น 2.5% ต่อปี ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ เริ่มเลย 3 ต.ค.66 เป็นต้นไป

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.25% เป็น 2.5% ต่อปี โดยมีผลเมื่อวันที่ 27 ก.ย.66 นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและแนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้น ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันในปี 67

จากนั้น มี 2 ธนาคารประกาศขึ้นดอกเบี้ยแล้ว ได้แก่ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) และธนาคารกรุงเทพ ทั้งเงินฝากและเงินกู้ ฟาก 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ประกาศตรึงดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูงสุด 0.30% ต่อปี เพื่อช่วยส่งเสริมการออมเงินและช่วยให้ผู้ฝากเงินมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น พร้อมกับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR MLR และ MOR 0.25% ต่อปี เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งผ่านการดำเนินนโยบายการเงินของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ รวมถึงเป็นการปรับให้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยของระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวม ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.66 เป็นต้นไป

ด้าน นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อแม้คาดว่าจะยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของแบงก์ชาติ แต่ก็น่าจะปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้าจากปัจจัยทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. รวมถึงเป้าหมายของธนาคารที่จะเป็น Digital Bank with Human Touch ทางธนาคารจึงได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลและเงินฝากประเภทไม่มีสมุด รวมถึงเงินฝากประจำ โดยปรับเพิ่มขึ้น 0.10%-0.30% ต่อปี

และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสะท้อนต้นทุนทางการเงินในระบบที่สูงขึ้น โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 7.05% เป็น 7.30% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.80% เป็น 7.05% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 7.325% เป็น 7.575% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.66 เป็นต้นไป

ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความเปราะบาง พร้อมคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ลูกหนี้เงินกู้สุดฟิน แบงก์ออมสิน ประกาศตรึงดอกเบี้ยทุกประเภทนานที่สุด ว้าวุ่นเลยทีนี้! ‘กนง.’ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเป็น 2.5% มีผลทันที เข้าใจหัวอกคนเป็นหนี้ ‘ธอส.’ ประกาศตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ ถึงสิ้นปี 66