ชาวนาเฮ! เงินประกันรายได้ข้าว งวด 13 เข้าบัญชี 11 ม.ค.นี้

จุรินทร์ เผย เงินประกันรายได้ข้าว งวด 13 เข้าบัญชี 11 ม.ค.นี้ ชาวนารับส่วนต่างสูงสุด 13,678.70 บาท

7 ม.ค. 66 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการ ประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 งวดที่ 13 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.65 – 6 ม.ค. 66 ดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 14,022.95 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,510.36 บาท

3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,008.74 บาท

4.ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,798.11 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,491.98 บาท

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา ประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 13 มีดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับชดเชยตันละ 977.05 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 13,678.70 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับชดเชยตันละ 489.64 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,834.24 บาท

3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

4.ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับชดเชยตันละ 201.89 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,056.70 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายในวันที่ 11 ม.ค. 66 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 6,407 ครัวเรือน

คลิปอีจันแนะนำ
ปังทั้งหมู่บ้าน ถูกหวย 9 งวดติด