ออมสิน จัดโครงการพักชำระเงินต้น ชะลอดำเนินคดี เริ่ม 13 ต.ค.66

ลูกหนี้มีเฮ! ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช พักชำระเงินต้นกลุ่มหนี้เสีย ชะลอดำเนินคดี ไม่ฟ้องแพ่ง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด ไม่ฟ้องล้มละลาย เริ่ม 13 ต.ค.66 นี้

ลูกหนี้มีเฮ! ขณะที่รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนรายย่อย ตั้งเป้าลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนให้ลดต่ำกว่าระดับ ร้อยละ 80 ทางธนาคารออมสิน ก็ได้ขานรับนโยบายตามที่รัฐบาลมอบหมาย โดยการพักชำระเงินต้นกลุ่มหนี้เสีย ชะลอดำเนินคดี ไม่ฟ้องแพ่ง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด ไม่ฟ้องล้มละลาย เริ่ม 13 ต.ค.66 นี้ 

โดยทางธนาคารได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ต.ค.66 ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปิดให้เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.66  

ทั้งนี้ มาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อธนาคารออมสิน จะพักชำระเงินต้น และมีทางเลือกจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ 25%-100% ตามเงื่อนไขธนาคาร พร้อมชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPLs หรือหนี้เสีย โดยไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย ในบางกรณี 

ใครที่สนใจเข้าร่วมมาตรการสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้ หรือสาขาที่สะดวก ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.66 ไปจนถึง 30 ธ.ค.66 นะคะ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  

คลิปอีจันแนะนำ
คลิปโซเชียล กรรมตามทัน! หนุ่มห้าว ขับมอเตอร์ไซค์ขวางรถพยาบาล