เงินเฟ้อไทย เดือน เม.ย.66 เบาสุดในอาเซียน ต่ำสุดเบอร์ 14 ของโลก

กระทรวงพาณิชย์ เผยเงินเฟ้อไทย เดือน เม.ย.66 เบาสุดในอาเซียน ต่ำสุดเบอร์ 14 ของโลก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้น 2.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 16 เดือน สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าในหมวดอาหารที่ราคาชะลอตัว ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์เงินเฟ้อของไทยในปีนี้คลี่คลายอย่างต่อเนื่อง

โดย นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนเมษายน 2566 ที่สูงขึ้น 2.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มแก๊สโซฮอล์และเบนซินลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นเพียง 1.39% เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 4.53% เมื่อเทียบกับปีก่อน ชะลอตัวจาก 5.22% ในเดือนมี.ค.66 ตามราคาสินค้าอาหารที่ชะลอตัวเกือบทุกกลุ่มสินค้า ทั้งเนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป

ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้นร้อยละ 1.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือน มี.ค.66 ที่สูงขึ้น 1.75% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นเล็กน้อย 0.19% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน และเฉลี่ย 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 3.58%

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเงินเฟ้อของไทยเทียบกับต่างประเทศ (ข้อมูลล่าสุดเดือน มี.ค.66) พบว่า เงินเฟ้อไทยต่ำเป็นอันดับที่ 14 จาก 133 เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลข ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าหลายเขตเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา อิตาลี สหราชอาณาจักร เม็กซิโก อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

และอยู่ระดับต่ำที่สุดในอาเซียน จาก 7 ประเทศที่ประกาศตัวเลข ทั้ง สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

“แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อช่วงที่เหลือของปี 2566 คาดว่า จะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ ราคาสินค้าและบริการบางรายการชะลอตัว และบางรายการเริ่มทรงตัว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว อาจทำให้เงินเฟ้อขยายตัวได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะกำกับดูแลปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอในราคาที่เหมาะสม และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง และได้จัดโครงการลดราคาเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองด้วย ” นายบุณย์ธีร์ กล่าว

นอกจากนี้ นายบุณย์ธีร์ ยังกล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการณ์หลายอย่าง อาทิ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ วิกฤตพลังงาน และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชน ได้ประสานความร่วมมือทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ค้า ตลอดจนจัดหาช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ตามภารกิจของกระทรวง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน

อย่างไรก็ตาม หากเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่พอเหมาะจะดีต่อสภาวะเศรษฐกิจ แต่ถ้าเงินเฟ้อมากเกินไปก็จะเป็นปัญหาแก่ประชาชนทั่วไป ที่ต้องคอยหาแนวตั้งรับกับภาวะเงินเฟ้อเหล่าหนี้ให้ได้เพื่อปากท้อง และความอยู่รอด

คลิปอีจันแนะนำ
แม่ ไอซ์ ปรีชญา เปิดใจ สั่งไซยาไนด์ มาไล่สัตว์พิษจริงๆ