เช็กชัดๆ ‘บัตรคนจน’ เดือน เม.ย.66 ได้สิทธิอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลาง ย้ำไทม์ไลน์โอนเงิน ‘บัตรคนจน’ เดือน เม.ย.66 ได้สิทธิอะไรบ้าง เช็กเลย

ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือบัตรคนจนรอบใหม่ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง จำนวนกว่า 9,140 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการรอบใหม่ที่จะใช้เงินกว่า 65,413 ล้านบาท

โดยครั้งนี้มีผู้ได้รับสิทธิจำนวนทั้งสิ้นกว่า 14.5 ล้านคน และมีผู้ไม่ผ่าน 5.5 ล้านคน ซึ่งสาเหตุส่วนมาก มาจากเป็นผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี และถือบัตรเครดิต เป็นต้น

ร้อนนี้ ‘บัตรคนจน’ อย่าพลาด ลงทะเบียนรับส่วนลด ค่าน้ำ-ค่าไฟ

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตร หรือโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันที่ 1, 18 และ 20 ของเดือน ส่วนวันที่ 18 และ 20 ของเดือน สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้

สำหรับงวดประจำเดือนเมษายน 2566 มีไทม์ไลน์การโอนเงิน ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน

– วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน แบ่งเป็น รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), รถไฟ, รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

– ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการฯลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.66 เป็นต้นไป

ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ (ใบแจ้งหนี้) ในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียน กับหน่วยงานดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิที่มีค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการ ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง

ทุกวันที่ 20 ของเดือน (ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ หรือบัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน)

โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อน จึงจะได้รับสิทธิ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 พ.ค.66

คลิปแนะนำอีจัน
พี่ตำรวจวอน! ประแป้งได้แต่อย่าไปถึงเป้า