สวยสะดุดตา! ผ้าไหมบ้านโคกสูง ย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าไหมบ้านโคกสูง ย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านโคกสูง เป็นไหมที่เลี้ยงเอง มีความหนา เนื้อเป็นธรรมชาติเป็นไหมแท้

ใครกำลังมองหน้าผ้าไหมสวยๆ แนะนำ ผ้าไหมบ้านโคกสูง เลยค่ะ

ไหมแท้ เลี้ยงเอง ทอเอง และย้อมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ

พี่น้อย -น.ส.ลัดดาวัลย์ สีทะโล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านโคกสูง เล่าว่า ผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของ จ.บุรีรัมย์ คือผ้าซิ่นตีนแดง แต่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกสูงจะมีฝีมือจากผ้าไหมย้อมสีจากธรรมชาติ ทั้งเปลือกลูกคูน เปลือกยูคาลิปตัส และสีอื่นๆ ที่นำมาผสมกันตามออเดอร์

พี่น้อย เล่าอีกว่า ผ้าไหมของอำเภอหนองกี่ที่ส่งเข้าประกวด ทางกรรมการจะกำหนดลายให้เป็นลายดอกราชกัญญา ทางกลุ่มวิสาหกิจของเราก็ได้รับรางวัลพระราชทาน  เนื่องจากใช้สีย้อมธรรมชาติ นอกจากผ้าไหมที่ทอแล้ว ยังสามารถดัดแปลงได้อีกจากการลงด้วยสีธรรมชาติ

“เราเป็นกลุ่มทอผ้าไหมจำหน่าย เป็นไหมที่เลี้ยงเอง มีความหนา เนื้อเป็นธรรมชาติเป็นไหมแท้”

ส่วนการมาร่วมอบรมโครงการ “วัยไฟแรงแซงอายุ ต่อยอดพลัง Soft Power สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล” ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เนื่องจากพี่น้อยเป็นตัวแทนจากเครือข่ายบ้านบุรีรัมย์ หลังอบรมจะนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้สูงอายุฟัง เพราะที่นี่จะเปิดเรียนให้กับผู้สูงอายุทุกวันพุธ

สนใจผ้าไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านโคกสูง ซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้สีย้อมธรรมชาติ แลสามารถสั่งทำลวดลายที่ต้องการได้ ติดต่อที่ พี่น้อย เบอร์โทร : 065-909-9585