งานบุญกฐินเริ่มทำได้ตั้งแต่เมื่อไหร่? ทำไมผู้คนจึงนิยมงานบุญทอดกฐิน

งานบุญกฐินงานบุญใหญ่ปีละครั้ง ที่ชาวพุทธร่วมแรงร่วมใจเพื่อบำรุงศาสนา หลังออกพรรษา
งานบุญกฐินเริ่มทำได้ตั้งแต่เมื่อไหร่? ทำไมผู้คนจึงนิยมงานบุญทอดกฐิน

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทีมงานบ้านอีจัน ได้ไปทำบุญงานทอดกฐินกันถึง 2 วัด แอดมินเองสงสัยว่างานกฐิน มีความแตกต่างกับงานบุญต่าง ๆ อย่างไร วันนี้แอดมิด ไปหาคำตอบมาฝากลูกเพจที่อาจจะสงสัยเหมือนแอดค่ะ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
"กฐิน" หมายถึง ไม้สะดึงขึงผ้าที่นำผ้ามาเย็บรวมกันแล้วนำมาย้อมให้เป็นจีวรพระ ในสมัยพุทธกาลนับเป็นงานใหญ่ที่พระสงฆ์ต้องช่วยกันเพื่อทำจีวรไว้นุ่งห่มหลังออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สงฆ์ รวมทั้งช่วยเหลือจุนเจือแด่พระภิกษุที่จีวรชำรุดด้วย ซึ่งพระที่จะรับกฐินนั้นต้องอยู่จำพรรษาครบทั้ง 3 เดือน ซึ่งนับเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งที่เริ่มกระทำตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การทอดกฐินสมัยนี้จะเป็นการสร้างบุญโดยมีผ้าไตรจีวรที่ยังคงอยู่ รวมถึงเครื่องปัจจัยไทยธรรมเพิ่มเติมมาคือต้นกฐิน ที่จะมีปัจจัยเป็นพุ่มหรือเป็นต้นกระถินที่ห้อยปัจจัยก็แล้วแต่ท้องถิ่น
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ซึ่งปัจจัยที่ชาวบ้านร่วมใส่ก็เพื่อให้วัดนั้น นำไปทำนุบำรุงวัดเพื่อดำรงพระศาสนาสืบไป ช่วงกฐินนั้นมีระยะเวลาเหมือนสมัยพุทธกาล แต่จะเขียนให้จำง่าย ๆ คือเริ่มได้ตั้งแต่หลังวันออกพรรษา 1 วัน จนไปถึงวันลายกระทงของทุกปี ชาวพุทธจึงถือว่าบุญกฐินเป็นบุญใหญ่เพราะปีหนึ่งมีโอกาสเพียง 1 เดือน เพราะฉะนั้นก่อนทำบุญดูให้ดีนะคะว่าซองที่ให้เป็นผ้าป่าหรือกฐิน เพราะกฐินมีช่วงเวลาที่จำกัดอยู่
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ซึ่งถ้าถามว่า "กฐิน" กับ "ผ้าป่า" ต่างกันอย่างไร สรุปความได้ดังนี้ค่ะ
"ทอดกฐิน" 1 วัดทำได้ 1 ครั้ง ในระยะ 1 เดือนหลังออกพรรษา 1 วัดจะมีกี่กองก็ได้ แต่จัดได้เพียง 1 ครั้งต่อปี
"ทอดผ้าป่า" จัดทำได้ตลอดทั้งปี จะทำกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัด ประเภทผ้าป่ามีได้หลายหลายที่เช่น ผ้าป่าโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ชนิดของกฐินในไทยปัจจุบัน แบ่งออกได้ 2 ชนิดหลักคือ
"กฐินหลวง" แบ่งออกเป็น 3 อย่างคือ กฐินพระราชพิธี ในหลวงทรงเสด็จทอดกฐินที่วัดพระอารามหลวง, กฐินต้น ในหลวงทรงเสด็จทอดกฐินที่วัดใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระอารามหลวง และกฐินพระราชทานคือกฐินที่ในหลวงทรงพระราชให้นำไปทอดอีกทีหนึ่ง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
"กฐินราษฎร์" คือกฐินที่ประชาชนทั่วไปจัดทำแบ่งออกง่าย ๆ 2 แบบคือ มหากฐินที่มีเจ้าภาพคณะเดียวดูแลกฐินต่อ 1 วัด และกฐินสามัคคีที่รวมเจ้าภาพหลายที่หลายคณะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกฐินถวายวัดค่ะ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นบุญแบบไหน เทศกาลใด การสร้างบุญสร้างกุศลนอกจากจะทำให้ตัวเราได้รับความสุข ความเจริญทางจิตใจแล้ว การทำบุญยังเป็นการช่วยสร้างทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ แอดอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกไปทำบุญกันนะคะ เพราะอย่างน้อยการสร้างบุญก็จะทำให้เราอยู่ห่างไกลจากการสร้างบาปค่ะ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co