แนะวิธี ไหว้ขอพรพระพิฆเนศอย่างถูกวิธี พร้อมคาถาบูชา

ถวายของไหว้พระพิฆเนศ ให้สมหวังตามที่ใจ
แนะวิธี ไหว้ขอพรพระพิฆเนศอย่างถูกวิธี พร้อมคาถาบูชา

องค์ “พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเมื่ออธิฐานขอสิ่งใดก็จะสำเร็จ วันนี้อีจันตลาดแตก มีวิธีบูชา และถวายของไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศ มาฝากกันค่ะ

ตามความเชื่อแล้ว พระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ การสักการะและบูชาพระพิฆเนศ สามารถขอพรอธิฐานย่อมสำเร็จทุกประการ ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน การเงิน การงาน ความรัก โชคลาภ ปัดเป่าอุปสรรค แก้ไขปัญหาต่างๆ

ของไหว้บูชาพระพิฆเนศ ห้ามใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิด หากต้องการสำเร็จเรื่องใดให้ไหว้สักการะสิ่งเหล่านี้

ด้านความรัก - ถวายมะม่วงสุกสุก

ในความเชื่อของพราหมณ์อินเดีย มะม่วงสุกถือเป็นผลไม้ที่จะดลบันดาลให้สมหวังในเรื่องความรัก

ภาพจาก : อีจันตลาดแตก

ด้านการงาน - ถวายนมเปรี้ยว หรือ โยเกิร์ต

นมเปรี้ยวคือนมที่ผ่านการหมักบ่มง่าย ใช้เวลาไม่นานจนทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยว ซึ่งเปรียบสเมือนจะประสบความสำเร็จ ทางการงานด้วยดีโดยง่าย

ภาพจาก : อีจันตลาดแตก

การเงิน - ถวายน้ำอ้อย

ในตำนานน้ำอ้อยถือเป็นน้ำโปรดปรานขององค์พระพิฆเนศ และมีความหมายในเชิงโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา มีความเป็นอยู่สุขสบาย

ภาพจาก : อีจันตลาดแตก

ด้านสุขภาพ - ถวายใบไม้มงคล หญ้าแพรก

หญ้าแพรกเป็นพืชที่มีความทนทาน แข็งแรงดังนั้นหากจะขอพรในด้านสุขภาพหญ้าแพรกดีที่สุด

ภาพจาก : อีจันตลาดแตก

-คาถาบูชาองค์พระพิฆเนศ-

บทสวดแบบสั้น ขอพรในด้านต่างๆ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล

โอม พระพิฆเณศวร

ทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ปัดเป่าเหตุร้ายต่างๆ

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ

พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

ประสบความสำเร็จและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ

เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ

ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ

โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ

โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

สามารถบูชาได้ทุกวัน บูชาได้ทุกคน และสามารถขอพรได้แบบไม่จำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co