ภาษีและกฎหมายของร้านค้าที่เจ้าของร้านไม่ควรพลาดหากไม่อยากทำผิด

การที่เราเริ่มต้นเปิดร้านขายของนั้นเราต้องรู้กฎหมายอะไรบ้าง ต้องจดทะเบียนกี่แบบ ต้องเสียภาษีกี่บาท ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องขออนุญาตหรือไม่ เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนสงสัยกัน วันนี้จันมีคำตอบมาให้ค่ะ
ภาษีและกฎหมายของร้านค้าที่เจ้าของร้านไม่ควรพลาดหากไม่อยากทำผิด

จะเปิดร้านค้าขายของต้องจดทะเบียนอะไรบ้าง

ในการเปิดร้านค้าเราจะต้อง "จดทะเบียนพาณิชย์" ซึ่งสามารถจดได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดา เจ้าของคนเดียวหรือจดหลายคนรวมกันในลักษณะของนิติบุคคลได้ ยกตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด จะต้องทำการจดทะเบียนภายใน 1 เดือน หรือ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดร้าน และหากร้านของคุณมีจำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา ยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นขายปลีกย่อยหรือจะขายส่งต้องยื่นขอใบอนุญาตและเสียภาษีที่ "กรมสรรพสามิต" เพื่อที่จะขออนุญาตจำหน่าย

การจดทะเบียนพาณิชย์คืออะไร ?

การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อยืนยันว่าคุณทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ภาษีสรรพสามิตคืออะไร ?

ภาษีสรรพสามิต คือ การจ่ายภาษีสินค้าหรือบริการบางประเภทให้กับกรมสรรพสามิต เพื่อขอรับใบอนุญาตในการจำหน่ายสินค้า เช่น ยาสูบ สุรา และไพ่

แล้วรายได้เท่าไรจึงจะต้องเสียภาษี ?

เมื่อคุณมีรายได้ก็ทำการยื่นภาษีตามกฎหมาย แต่จะเสียภาษีหรือไม่ก็ต้องมาคำนวณอีกที ซึ่งการคิดภาษีเราต้องคำนวณจากรายได้สุทธิ ไม่ใช่รายได้ที่ได้รับตลอดทั้งปี

โดยการเสียภาษีสามารภแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบ คือ

1.จ่ายแบบเหมา ไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานค่าใช้จ่าย

2.หักค่าใช้จ่ายตามจริง จะต้องเตรียมหลักฐานค่าใช้จ่ายไปยื่นด้วย

แล้วมีรายได้เท่าไรเราจึงจะต้องเริ่มเสียภาษี เมื่อคุณมียอดขายต่อปี 500,000 บาทขึ้นไป จะเริ่มเสียภาษีขั้นบันไดอัตรา 5% โดยสูงสุดจะไม่เกิน1500 บาท ต่อเดือน หากใช้แบบเหมาค่าใช้จ่ายต้นทุน 60% ของยอดขาย ถ้าหากคุณคำนวณแล้วต้นทุนของคุณสูงกว่า 60% คุณอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่จะต้องยื่นเสียภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายตามจริงโดยเก็บเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ที่มีข้อมูลระบุชัดเจนและถูกต้องตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ และทำบัญชีรายรับ รายจ่ายไว้ เพื่อนำไปยื่นภาษี

หากเราไม่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีร้านค้าไว้ ก็อาจจะทำให้เราทำผิดกฎหมายได้ เพราะฉะนั้นเรื่องภาษีและกฎหมายของร้านค้าจะเป็นสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่จะเปิดร้านค้าเป็นของตนเองควรรู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co