เปิดอาชีพที่เสี่ยงติดไข้หวัดใหญ่ที่สุด

ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะไข้หวัดใหญ่ระบาด จนถึงขนาดโรงพยาบาลต้องออกมาบอกว่ายารักษาไม่พอ
เปิดอาชีพที่เสี่ยงติดไข้หวัดใหญ่ที่สุด

สถานการณ์ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าจำนวนผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 ก.ย.2566 มีผู้ป่วยสะสม 216,600 คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 7 คน โดยจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง ภูเก็ต พัทลุง กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ยโสธร เชียงใหม่ ลำพูน ตราด และชุมพร ตามลำดับ

โรคไข้หวัดใหญ่ มักระบาดในฤดูฝน ช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. และฤดูหนาว ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ซึ่งโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) โดยไข้หวัดใหญ่ที่แพร่กระจายในคนมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธ์ A, B และ C

แต่สายพันธุ์ที่ระบาดทั่วไปคือ สายพันธุ์ A และ B ซึ่งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A พบบ่อย คือ H1N1, H3N2 ส่วนไข้หวัดสายพันธุ์ B พบบ่อย คือ สายพันธุ์ Victoria, Yamagata ส่วนสายพันธุ์ C ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการ จึงทำให้ไม่เกิดการระบาด

อาการไข้หวัดใหญ่

- มีไข้สูงตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป

- มีอาการปวดศีรษะ และปวดตามร่างกาย

- มีอาการหนาวสั่น และอ่อนเพลีย

- มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล

- มีอาการไอแห้ง และเจ็บคอ

ทั้งนี้ ไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน บางคนอาจมีอาการระบบทางเดินหายใจผิดปกติ ได้แก่ หลอดลมอักเสบ รวมถึงหูชั้นกลางอักเสบ และไซนัสอักเสบ นอกจากนี้ยังพบอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะเป็นอย่างมาก ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ยากและมีอาการรุนแรงคือ โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม โดยเฉพาะในผู้ป่วยเป็นโรคปอดหรือถุงลมโป่งพองจะยิ่งทำให้อาการทวีความรุนแรงมากขึ้น

ไข้หวัดใหญ่จะติดต่อทางการหายใจ ซึ่งจะได้รับเชื้อที่ปะปนอยู่ในอากาศเมื่อมีผู้ไอหรือจาม การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัด เช่น โรงเรียน หรือโรงงาน ทั้งนี้ยังสามารถแพร่เชื้อได้จากการสัมผัสฝอยละอองในอากาศ เช่น น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ ของผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการใช้มือสัมผัสไปที่พื้นผิวที่มีเชื้อไข้หวัดใหญ่ แล้วนำมาสัมผัสที่จมูกและปากเช่นกัน ขณะที่ระยะการฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณ 1-3 วัน โดยผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่สามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนมีอาการ และสามารถแพร่เชื้อไปได้อีก 3-5 วัน ส่วนการแพร่เชื้อในเด็กสามารถแพร่เชื้อได้ยาวนานถึง 7 วัน

ดังนั้นอาชีพที่เสี่ยงจะติดไข้หวัดใหญ่ มักจะเป็นอาชีพที่ต้องพบปะกับผู้คนเป็นจำนวนมาก และอยู่ในสถานที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น

• แพทย์

• พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดที่คนหนาแน่น

• คุณครู อาจารย์

• เซลล์ พนักงานขายของ

• นักประชาสัมพันธ์

• ดารา นักแสดง ฯลฯ

นอกจากอาชีพที่จันยกตัวอย่างมา ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ดังนี้

• เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี

• ผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

• ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม

• ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในระยะที่ 2 หรือ 3 หรือผู้หญิงหลังคลอด 2 สัปดาห์

• ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีโรคประจำตัว หรือมีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต และโรคเบาหวาน

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

• ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

• หลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

• หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสตา จมูกและปาก

• หากพบว่าตนเองป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย เมื่อไปในที่สาธารณะ

• ล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ

แม้ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ถ้าดูแลรักษาร่างกายให้ดี ทำตามแพทย์แนะนำ ก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้นะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.