🎬 คลิปบันเทิง: เฮเลน หรือ หนูรัตน์ ลั่น ยังไม่ใช่ดารา เพราะเล่นหนังไม่ถึง 100 เรื่อง

#น้องเฮเลน หรือ #หนูรัตน์ ลั่นยังไม่ใช่ดารา เพราะ #ดารา ต้อง #แสดงหนัง100เรื่อง เผย #พิการ แต่ก็ทำได้ตั้งหลายอย่าง จำไม่ลืมคนเคยด่า