🎬คลิปบันเทิง : พี่จอง เปลี่ยนไป เพิ่มเติมคือความน่ารัก!

จับสังเกต! #พี่จอง เปลี่ยนไปหรือเปล่า?
ความหล่อเท่าเดิม เพิ่มเติมคือความน่ารักกก อิอิ