ภาพถ่ายดาวเทียม สแกน เขื่อนภูมิพล พบพื้นที่เผาไหม้ กว่า 52,200 ไร่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เปิดเผย ภาพถ่ายดาวเทียม สแกน เขื่อนภูมิพล พบพื้นที่เผาไหม้ กว่า 52,200 ไร่
ภาพถ่ายดาวเทียม สแกน เขื่อนภูมิพล พบพื้นที่เผาไหม้ กว่า 52,200 ไร่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยภาพจากดาวเทียม SENTINEL-2 พบพื้นที่เผาไหม้บริเวณรอบเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เสียหายกว่า 52,200 ไร่ และปรากฏภาพไฟที่ยังคงลุกไหม้กระจายอยู่หลายจุด

นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA
นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDAภาพ GISTDA

โดยนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ขณะนี้ มีร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งหลายพื้นที่ยังคงมีเปลวไฟลุกไหม้อยู่ และมีแนวโน้มที่จะขยายลงไปทางตอนล่างของจุดตรวจบริเวณสันเขื่อน สอดคล้องกับการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าด้วยแบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1–7 มีนาคม 2564 ที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณรอบเขื่อนภูมิพลได้อย่างชัดเจน

ซึ่งจังหวัดตาก เป็น 1 ใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน) ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงวันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะยังมีพื้นที่อื่นรอบเขื่อนภูมิพล ที่ได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้อยู่อีก ซึ่ง GISTDA จะติดตามและรายงานผลต่อไป

ภาพถ่ายจากดาวเทียม SENTINEL-2
ภาพถ่ายจากดาวเทียม SENTINEL-2 ภาพ GISTDA

ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ติดตามข้อมูลไฟป่าได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co