ผอ.สำนักอุทยานฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงผืนป่าทับลาน

จากกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งจะทำให้เกิดการเพิกถอนพื้นที่ จำนวนกว่า 265,286.58 ไร่ ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จนทำให้เกิดกระแสคัดค้านเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันก็มีประชาชนและนักวิชาการบางรายได้ออกมาบอกว่า ประชาชนอยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี 2524

9 มิ.ย. 67 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานฯ ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมขอให้ข้อเท็จจริง และข้อมูลที่ถูกต้อง ถึงกรณีที่มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งคัดค้านและการตั้งข้อสังเกตให้คิดเรื่องการคัดค้าน สืบเนื่องจากการที่มีชาวบ้านอ้างว่าอยู่บนพื้นที่นี้มาก่อน หรือ อุทยานแห่งชาติทับลานไปประกาศเขตทับที่ของชาวบ้าน ว่าเดิมมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาเป็นพระราชบัญญัติ พ.ศ.2562 มี มาตรา 64  กำหนดขึ้นมา เพื่อที่จะคุ้มครองผู้ที่อยู่ก่อนประกาศอุทยานแห่งชาติทับลาน

ลําดับกฎหมายพระราชบัญญัติ ที่มีโทษสําหรับผู้ที่บุกรุกป่าในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น  อ.เสิงสาง, ครบุรี, ประจันตคาม โซนของอุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่ประกาศตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ ป่าไม้ พ.ศ.2484 บุคคลใดที่ไม่ได้มีหลักฐานทางกฎหมายที่ดิน ถือว่าบุคคลนั้นครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย นี่เป็นฉบับแรก ซึ่งพระราชบัญญัติ พ.ร.บ ป่าไม้ พ.ศ.2484 คุ้มครองที่ดิน ซึ่งไม่มีบุคคลใดครอบครองที่ดินมีเอกสารสิทธิ์

หลังจากนั้นในพื้นที่ดังกล่าว

พ.ศ.2506 ประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร

พ.ศ. 2509 ประกาศเป็นป่าสงวนครบุรี

พ.ศ. 2510 ประกาศเป็นป่าสงวน ป่าเขาดินสอ

พ.ศ. 2515 ประกาศเป็นป่าวังน้ำเขียว

พ.ศ. 2424 ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน

พ.ศ.  2548 ประกาศเป็นมรดกโลก  

กรณีนี้ มีมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 เพื่อที่จะคุ้มครอง ผ่อนปรน ผ่อนผัน ราษฎรที่อยู่ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี พ.ศ. 2424  ให้อยู่ในการคุ้มครองของ มติ ครม.ผ่อนปรน ผ่อนผัน การจับกุมดําเนินคดี แล้วอุทยานพยายามแก้ไขโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ กําหนด ร่างพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ขึ้นใหม่ มาตรา 64 สํารวจราษฎร ที่ครอบครองที่ดินทํากิน อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ และเขตอนุรักษ์ป่า โดยคุ้มครองให้อยู่ภายใต้สํารวจแล้วให้มีที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย ให้ถูกกฎหมายโดยยึดถือจากที่ดินเก่าที่ท่านครอบครองมาก่อนประกาศอุทยานแห่งรัฐบาล

“เพราะฉะนั้นวันนี้ขอชี้แจงให้ท่านเข้าใจตรงกันว่า

กฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ร.บ. ตัวใหม่นี้

คุ้มครองให้ท่านอยู่ภายใต้ที่ดินของป่าอนุรักษ์อย่างถูกกฎหมาย”


ชัยวัฒน์ ขอบคุณเสียงประชาชนช่วย #SAVEทับลาน