คลินิกสัตว์ป่า เปิดโหวตชื่อลูกอีเห็น 4 ตัว หลังรับมาดูแล คาดไฟป่าทำให้พลัดพรากแม่

คลินิกสัตว์ป่า รับลูกอีเห็นข้างลาย จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มาดูแล คาดว่าไฟป่าทำให้พลัดพรากจากแม่
คลินิกสัตว์ป่า เปิดโหวตชื่อลูกอีเห็น 4 ตัว หลังรับมาดูแล คาดไฟป่าทำให้พลัดพรากแม่

เฟซบุ๊ก Wildlife Clinic – Chiangmai หรือ คลินิกสัตว์ป่า ได้อัพเดทสมาชิกล่าสุดที่ถูกส่งมาให้ทางคลินิกสัตว์ป่าดูแล คือ ลูกอีเห็นข้างลาย (Common palm civet) ลูกอีเห็นทั้ง 4 ตัวนั้น ถูกพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ คาดว่าไฟป่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แม่อีเห็นทิ้งลูก

ภาพจากอีจัน

ตอนนี้ลูกอีเห็นทั้ง 4 ตัว แยกเป็นเพศผู้ 2 และเพศเมีย 2 ตัว ปลอดภัยแล้วนะ เพราะอยู่ในความดูแลของคลินิกสัตว์ป่าแล้ว นอกจากนี้ทางคลินิกยังประกาศให้ประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตั้งชื่อลูกอีเห็น ทั้ง 4 ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำอีกด้วย

อ่านข่าวเก่า

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

มา ! เรามาตั้งชื่อน้องๆกันนะคะ
คลินิกสัตว์ป่าปิดโหวต ชื่อ ในวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 นะคะ

ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co