สมุทรสาคร เข้ม! ไม่สวมแมสก์ผ้าออกจากบ้าน เจอปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งใช้มาตรการเข้ม ให้ ปชช. สวมหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ออกจากบ้าน ฝ่าฝืนจับปรับ มีผล 3 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
สมุทรสาคร เข้ม! ไม่สวมแมสก์ผ้าออกจากบ้าน เจอปรับไม่เกิน 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร” ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ภาพจากอีจัน

โดยในโพสต์ ระบุว่า “นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสมุทรสาครยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พบทั้งผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการประชุมร่วมกันในวันนี้ โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศบังคับใช้เกี่ยวกับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้า ก่อนออกจากบ้าน ทุกคน ทุกครั้ง รวมถึงขณะที่อยู่ในยานพาหนะต่างๆ ด้วย

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ หากใครไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกจับปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ทุกคนนั้น ได้เฝ้าระวังตนเองและคนรอบข้างไม่ให้เชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายหรือแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น โดยน่าจะเป็นจังหวัดแรกๆ ของประเทศ ที่ออกมาตรการบังคับให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัย (แบบผ้า) 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อนออกจากบ้าน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co