สธ. เคร่ง ห้ามนำเข้า-ขาย บุหรี่ไฟฟ้า ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่

อนุทินเผย นายกฯ ย้ำ ห้ามนำเข้า-ขาย บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมผลักดันร่างกฎกระทรวงฯ นำเข้ายาสูบผสมกัญชา ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
สธ. เคร่ง ห้ามนำเข้า-ขาย บุหรี่ไฟฟ้า ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีมติรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการห้ามนำเข้า -ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมทั้งผลักดันร่างกฎกระทรวงห้ามผู้ผลิต และผู้นำเข้าฯ ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ที่มีส่วนผสมของกัญชาขายในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 2/2565 และให้สัมภาษณ์หลังจบการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยหนึ่งในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คือ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทุกช่องทาง นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติผลักดันร่างกฎกระทรวง กำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามไม่ให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชง สาร CBD และสาร THC เป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นการเสริมมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลังจากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการระบุให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก อาจทำให้ประชาชนนำส่วนประกอบของกัญชา เช่น ใบ ยอด ช่อดอก ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม อาทิ การนำไปสูบเพื่อสันทนาการ จนเกิดเป็นกระแสนิยมการสูบบุหรี่ผสมกัญชา ทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่เลิกยากขึ้น และหากเด็กหรือเยาวชนมีการใช้บุหรี่ผสมกัญชาจะเกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ ความจำ อารมณ์และจิตใจ จึงต้องเร่งควบคุมส่วนประกอบและสารที่ใช้ในการปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคู่กับการลดอันตรายต่อสุขภาพ ลดการสร้างแรงจูงใจในกลุ่มเด็ก เยาวชน ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นโฆษกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ อีกหน้าที่หนึ่งด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
โดนหลอก ไปเป็นคอลเซ็นเตอร์ ไม่รู้ตัว!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co