ข่าวปลอม! ใบทุเรียนเทศ มีฤทธิ์ฆ่ามะเร็งในคน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือนข่าวปลอม ใบทุเรียนเทศ มีฤทธิ์ฆ่ามะเร็งในคน ชี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการรับรอง
ข่าวปลอม! ใบทุเรียนเทศ มีฤทธิ์ฆ่ามะเร็งในคน

กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าใบทุเรียนเทศสามารถนำมาใช้เป็นยารักษามะเร็งในคนได้

ภาพจากอีจัน
จากกรณีที่มีข่าวลือว่า ใบทุเรียนเทศ มีฤทธิ์ในการฆ่ามะเร็งเหมือนยาต้านมะเร็งชนิดหนึ่งนั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ (24 ส.ค. 63) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ใบทุเรียนเทศ มีสารบางชนิดที่มีฤทธิ์เป็นยาระงับปวด สามารถต้านการอักเสบ และต้านการเกิดเนื้องอก แม้ว่าจะมีรายงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ระบุว่าใบทุเรียนเทศ มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่ายาเคมีบำบัด แต่ข้อมูลนี้เป็นเพียงงานวิจัยในระดับเซลล์ และสัตว์ทดลองเท่านั้น จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าใบทุเรียนเทศสามารถนำมาใช้เป็นยารักษามะเร็งในคนได้
ภาพจากอีจัน


ขณะที่ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ อธิบายว่า การศึกษาวิจัยในคนมีความสำคัญและจำเป็นต้องศึกษาหลายด้าน เช่น กลไกการออกฤทธิ์ต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง การส่งสัญญาณภายในเซลล์ การแยกสารที่ออกฤทธิ์ชนิดต่าง ๆ การทดสอบด้านพิษวิทยาและความปลอดภัย ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากใบทุเรียนเทศ วางจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น แคปซูล ชาชง ผู้บริโภคควรศึกษาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และหากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co