ครม. ไฟเขียว เคาะ 3 มาตรการช่วยเหลือ ปชช. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ครม. มีมติไฟเขียว 3 มาตรการช่วยเหลือประชาชน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ตรึงราคาดีเซล แก๊สหุงต้ม และลดค่าไฟกลุ่มเปราะบาง

ครม. มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการช่วยเหลือประชาชนตามที่  ก.พลังงาน เสนอลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

กระทรวงพลังงานเสนอ 3 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งตรึงราคาน้ำมันดีเซล ก๊าซหุงต้ม และช่วยลดค่าไฟกลุ่มเปราะบาง พร้อมเตรียมปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งใหญ่ในปีนี้ 

วันนี้ 7 พ.ค. 67 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เสนอ 3 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และลดภาระค่าครองชีพ ซึ่งประกอบด้วย 1. การตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 33 บาทต่อลิตร โดยใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 2. การขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม 423 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัมไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 3. การลดค่าไฟที่ 19.05 สตางค์ จาก 4.18 บาท เป็น 3.99 บาทต่อหน่วย สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ในงวดเดือน พฤษภาคม  ถึง สิงหาคม 2567 

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันราคาพลังงานเกือบทุกชนิดมีความผันผวนในระดับสูง เกิดจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งกระทรวงพลังงานภายใต้การนำของผมได้พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งในส่วนของน้ำมัน รัฐบาลได้กำหนดเพดานไว้ที่ 33 บาทต่อลิตร เนื่องจากสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้อุดหนุนติดลบกว่าแสนล้านบาทแล้ว หากไม่อุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลที่แท้จริงจะอยู่ที่ 34 – 35 บาทต่อลิตร และอาจจะมีการปรับเพดานหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาขายปลีกในไทยก็จะปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป  

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 มาตรการที่เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีและได้รับการเห็นชอบในวันนี้ ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้น ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตอนนี้ได้เตรียมรื้อระบบราคาพลังงานใหม่ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการอยู่ คาดว่าจะยกร่างกฎหมายใหม่ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้ คนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานที่มีความยุติธรรม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และจะเป็นการปรับรูปแบบพลังงานของประเทศที่จะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย 


คลิปอีจันแนะนำ

ฮีลใจ ที่เจ็บปวด! เป็นมะเร็ง 3 ครั้ง