สาธารณสุข เคาะเวลา ฉีด วัคซีนโควิด กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน

สาธารณสุข เคาะเวลา ฉีด วัคซีนโควิด 2 ระยะ เริ่ม กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน นี้ กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงอายุ 18 ปีขึ้นไป-ผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เว้น เด็ก และ คนท้อง
สาธารณสุข เคาะเวลา ฉีด วัคซีนโควิด กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นครั้งแรก
โดย ที่ประชุมดังกล่าวนั้น ได้เห็นชอบ แบ่งการฉีดวัคซีนโควิด เป็น 2 ช่วง
ระยะแรกเริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์- เมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่วัคซีนมีจำนวนจำกัด
ส่วนระยะที่ 2 ที่จะมีวัคซีนเพิ่มมากขึ้น โดยการฉีดจะให้ประชาชนลงทะเบียนรายชื่อยึดหลักความสมัครใจไม่บังคับ

ภาพจากอีจัน
และนอกเหนือจาก การแบ่งเวลาในการฉีดแล้ว ที่ประชุม ยังได้กำหนดกลุ่มการฉีดวัคซีนโควิค ออกเป็น 2 กลุ่ม
1.กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
และ 2.กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว
ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ดี จะไม่มีการฉีดให้เด็กและคนท้อง พร้อมกันนี้ ยังมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดเพื่อศึกษาด้านวิชาการศึกษาผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co