บุญของการทำความสะอาดวัด พระธาตุ อานิสงน์ มหาศาลนัก

สายบุญรู้ดี บุญของการทำความสะอาดวัด พระธาตุ อานิสงน์ มหาศาลนัก ทำตรงจุดผลบุญส่งถึงกัน

#แจกแหลกแจกบุญ

บุญที่ทำ ไม่จำเป็นต้องเป็นทำด้วยเงิน บริจาคของมีค่า เเค่ใจเป็นบุญสละเเรง สละใจให้เป็นทาน ทุกอย่างก็คือบุญ

อย่างเช่นการกวาดลานวัด การล้างลายพระธาตุ ที่เรามีเวลาเมื่อไหร่ ก็จับไม้กวาดไม้ถูไปทำ ไม่ต้องรอ นั่นก็เป็นบุญ

ซึ่งอานิสงส์ของการกวาดลานวัด

คนโบราณเขาเชื่อถือกันมาว่า ผู้ที่มีโรคผิวหนังพุพองหรือโรคเรื้อน ถ้าได้มาเก็บขยะเก็บใบไม้ที่ล่วงหล่นปัดกวาดลาดวัดให้สวยงามสอาดตาแล้วนั้น เชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณวรรณะงดงามและทำให้โรคร้ายหายไปได้ การกวาดวัดนี้มีอานิสงส์ถึง 5 อย่างคือ

1.บุคคลเห็นเข้าก็เลื่อมใส

2.เทวดาเห็นเข้าก็เลื่อมใส

3.จิตของผู้กวาดตั้งสมาธิได้เร็ว

4.ผิวพรรณวรรณผ่องใส

5.เมื่อตายดับสังขารจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปบังเกิดในภพภูมิสวรรค์

#เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ #โปรดใช้วิจารณญานในการอ่าน