เชียงใหม่ ไฟเขียว สถานบันเทิง ร้านค้า เปิดให้บริการ ได้แล้ว

เชียงใหม่ ไฟเขียว สถานบันเทิง ร้านค้า สามารถ เปิดให้บริการ ได้แล้ว สั่งทุกแห่งปรับปรุงติดตั้งระบบระบายอากาศให้ได้มาตรฐาน
เชียงใหม่ ไฟเขียว สถานบันเทิง ร้านค้า เปิดให้บริการ ได้แล้ว

จากกรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ โควิดของจังหวัด หลังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มติดต่อกันเป็นวันที่ 19 แล้ว โดยผู้ป่วยในการระบาดระลอกใหม่มียอดสะสมรวม 23 ราย ขณะนี้เหลือรักษาตัวหายกลับบ้านแล้วทั้งหมดนั้น

ล่าสุด จากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการประชุมพิจารณาหารือ ร่างคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันโรค รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้ามาใน จ.เชียงใหม่ การอนุญาตให้สถานประกอบการร้านค้า และสถานบันเทิงกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ และแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมาตรการในการป้องกันและคำสั่งผ่อนปรนดังกล่าวนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co