เช็กซิตรงมั้ย? ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจคนเล่นหวย พร้อมเลขเด็ดสุดฮิต 

ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจคนเล่นหวย ส่วนใหญ่ซื้อที่ไหน ได้เลขมาจากความฝัน พร้อมเลขเด็ดสุดฮิต

ไหนใครชอบเล่นหวยบ้าง? 

ใกล้หวยออกแล้ว มีเลขเด็ดกันหรือยัง ปกติลูกเพจได้เลขเด็ดมาจากไหนคะ ความฝัน คิดเอง หรือจากสื่อ แล้วเคยสังเกตมั้ยว่าตัวเองซื้อเลขไหนบ่อยสุด ล่าสุดซูเปอร์โพลเขาเปิดผลสำรวจคนเล่นหวย พร้อมเลขเด็ดที่คนซื้อเยอะสุด ดูซิว่าตรงกับตัวเองมั้ย 

วันที่ 10 ก.พ.67 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เผยผลสำรวจเรื่อง คนเล่นหวย จากการศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติทั้งสิ้น 1,056 ราย ระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ.67 ที่ผ่านมา 

ประเภทของหวยที่เล่น พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.1 ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมาคือร้อยละ 78.1 ซื้อหวยไทย ใต้ดิน ร้อยละ 37.7 ซื้อสลากออมสิน ร้อยละ 29.1 ซื้อหวยลาว ร้อยละ 25.8 ซื้อสลาก ธกส. ร้อยละ 5.3 ซื้อหวยมาเลย์ ร้อยละ 4.0 ซื้อหวยพม่า และร้อยละ 2.6 ระบุอื่นๆ เช่น หวยเขมร  

ตัวกระตุ้นให้คนเล่นหวย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.0 ระบุเงินรางวัล รองลงมาคือร้อยละ 29.1 ระบุลดราคาให้คนซื้อ ร้อยละ 27.8 ระบุเข้าถึงคนซื้อได้ง่าย ร้อยละ 24.5 ระบุเชื่อก่อน จ่ายทีหลัง ร้อยละ 24.5 ระบุสื่อโซเชียล และร้อยละ 22.7 ระบุอื่นๆ เช่น สื่อมวลชน เลขดัง  

ได้เลขมาจากไหน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.2 ความฝัน รองลงมาคือร้อยละ 48.3 ระบุคิดเอง ร้อยละ42.4 ระบุTikTok ร้อยละ 35.1 ระบุ Facebook ร้อยละ 32.5 ระบุทะเบียนรถ ร้อยละ 27.8 ระบุเลขที่บ้าน ร้อยละ 25.2 ระบุคนใกล้ชิดบอก ร้อยละ 17.2 ระบุเลขโทรศัพท์ ร้อยละ 13.9 ระบุเลขบัตรประชาชน และร้อยละ 7.3 ระบุ ต้นไม้ 

เลขโดด เลขเดี่ยว ที่ชอบ พบว่า ร้อยละ 15.9 ระบุ เลข 9 รองลงมาร้อยละ 15.2 ระบุเลข 7 ร้อยละ 12.6 ระบุเลข 6 ร้อยละ 11.3 ระบุเลข 8 ร้อยละ 9.9 เท่ากันระบุเลข 4 เลข 5 เลข 2 ร้อยละ 6.6 ระบุเลข 1 ร้อยละ 5.3 ระบุเลข เลข 3 และร้อยละ 3.4 ระบุเลข 0  

เลขท้ายสองตัวที่ชอบ พบว่า ร้อยละ 4.0 เท่ากัน ระบุ เลข 98, 87,79, 69, 26 และร้อยละ 2.6 ระบุเลข 99, 85, 76, 65, 43, 25  

ประสบการณ์เล่นหวย พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.1 ระบุถูกกิน และมีเพียงร้อยละ 11.9 เท่านั้นที่ระบุถูกหวย 

จากผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีคนที่เล่นหวย มีความหวังจากการจะถูกหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งหวยไทย ใต้ดิน หวยอื่นๆ โดย มีตัวกระตุ้นเป็นเงินรางวัล การได้ลดราคา และแหล่งที่มาของเลขที่ซื้อคือจากความฝันจากการคิดเอง จากสื่อต่างๆ โดยมีเลขโดด เลขเดี่ยวที่ชอบ คือเลข 9 และ 98, 87, 79, 69, 26 แต่พบว่าส่วนใหญ่ผิดหวังจากการถูกกิน  

คนถูกหวยมีน้อยมากเลย เมื่อเทียบกับจำนวนคนซื้อ ลูกเพจเห็นแบบนี้แล้วคิดยังไงคะ สู้มั้ย ใครที่ยังใจสู้ เลขโดด เลขเดี่ยว และเลขท้ายสองตัวที่ชอบ ใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะ