ดินสไลด์กีดขวางเส้นทางจราจรไปแม่สะเรียง

ผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่อง ดินสไลด์ปิดเส้นทางตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง ไม่สามารถสัญจรได้
ดินสไลด์กีดขวางเส้นทางจราจรไปแม่สะเรียง


นี่คือเส้นทางเข้าสู่ตำบลเสาหิน และบ้านห้วยแห้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทาง ทำให้เส้นทางระหว่างไปอ.แม่สะเรียง ไม่สามารถสัญจรได้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
เบื้องต้น ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดินถล่มนี้ และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์เส้นทาง เพื่อให้การสัญจรกลับมาเป็นปกติ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co