ค่าฝุ่นวันนี้ “เชียงใหม่” วิกฤต Top2 อากาศแย่สุดในโลก ประกาศ WFH 3 วัน 

ใครไหวไปก่อน! ค่าฝุ่นวันนี้ (9 เม.ย.67) “เชียงใหม่” อยู่ในขีดอันตราย Top2 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ประกาศขอให้ภาครัฐ-เอกชน Work from Home 3 วัน 9-11 เม.ย.67

ชาวเชียงใหม่เป็นยังไงบ้าง? ทั้งฝุ่นพิษจาก PM 2.5 ไฟป่า และอากาศที่ร้อนจัด เรียกได้ว่าสาหัสไม่น้อย ครองอันดับ 1-2 มาตลอดทั้งเดือนเมษายน 2567 เลย จนผู้ว่าฯ ต้องประกาศ เขตพื้นที่ประสบภัย และพื้นที่ฉุกเฉิน 13 อำเภอ และประกาศ Work from Home ในเวลาต่อมา ล่าสุดวันนี้ (9 เม.ย.67) เวลาประมาณ 09.00 น. ทางเว็บไซต์ iqair ได้จัดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก พบว่า จ.เชียงใหม่ ติด Top2 ของโลก ค่า AQI พุ่งขึ้นสูงกว่าวานนี้ อยู่ที่ 203 เป็นโซนสีม่วง มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง ขณะที่ กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยเรา คุณภาพอากาศดีขึ้น อยู่อันดับที่ 80 ของโลก อยู่ในโซนสีเขียว ค่า AQI อยู่ที่ 33 

ขณะที่การวัดปริมาณฝุ่นในประเทศไทย พบว่าหลายพื้นที่ ค่าฝุ่นพิษจาก PM 2.5 พุ่งสูงมาก โดยเฉพาะพื้นที่ใน จ.เชียงใหม่ ครอง 3 อันดับแรก อยู่ในโซนสีม่วงทั้งนั้น  

10 อันดับ เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในไทย มีดังนี้ 

อากาศเชียงใหม่น่าเป็นห่วงสุดๆ อากาศแย่ไม่มีแผ่ว ไม่มีโอกาศให้หายใจได้สะดวกเลย จนนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน Work from Home 3 วัน ตั้งแต่วันนี้ (9เม.ย.67) จนถึง 11 เม.ย.67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อแนะนำแนวทางมาตรการ ป้องกัน และลดผลกระทบฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง 

1. ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง นำระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และใช้ช่องทางการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางในการปฏิบัติงาน 

2. ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร พิจารณาให้บริการ ห้องปรับอากาศ เป็นอันดับแรก เพื่อลด ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

3. ขอความร่วมมือให้ บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ เพื่อลดการออกเคหสถาน 

4. ขอความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยว ปรับลดกิจกรรมนอกบ้านในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทุกครั้ง 

5. ขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบาง ( เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว) ลดหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน 

6. ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่น ให้แก่ประชาชน 

7. ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีการเรียนการสอน และไม่มีห้องลดฝุ่นพิจารณาหยุดการเรียนการสอน 

8. ให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มีสวนสาธารณะ ในความดูแล พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ติดตามสถานการณ์และออกประกาศให้ประชาชนทราบในโอกาสต่อไป 

ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ จิบน้ำบ่อยๆ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นและควัน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมหน้ากากป้องกัน ช่วงนี้งดกิจกรรมกลางแจ้งได้จะดีมากค่ะ 


คลิปอีจันแนะนำ

แม่ค้าออนไลน์ เข้าห้องคอนโด เจอฆาตกรถูกปาดคอในห้อง