เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ประสบภัย และพื้นที่ฉุกเฉิน หลัง ไฟป่าโหม 2 อำเภอ

เคราะห์ซ้ำกรรมซัด เชียงใหม่ เจอ ไฟป่าโหม ผู้ว่าฯต้องประกาศ เขตพื้นที่ประสบภัย และ พื้นที่ฉุกเฉิน 13 อำเภอ

เชียงใหม่กำลังเจอวิกฤติ ทั้งฝุ่น ที่หนักติดอันดับโลก แถมยังมีไฟป่าเข้ามาซ้ำอีก

สถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่ อ.ฝาง และอ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ยังคงอยู่ในระหว่างการควบคุม แต่เพื่อให้การดำเนินการดับไฟป่า และช่วยเหลือประชาชน ทำได้อย่างรวดเร็ว ทางพ่อเมืองเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงลงนามในประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่อำเภอฝาง และอำเภอพร้าว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

ขอบคุณภาพ : ศูนย์ข้อมูลไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

โดยพื้นที่ที่ถูกประกาศออกมานั้น ในส่วนของอำเภอฝาง ประกอบด้วย
ตำบลเวียง หมู่ที่ 1-20
ตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1-15
ตำบลแม่คะ หมู่ที่ 1-15
ตำบลแม่ข่า หมู่ที่ 1-13
ตำบลแม่งอน หมู่ที่ 1-15
ตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1-7

ขอบคุณภาพ : นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

และ อำเภอพร้าว ประกอบด้วย
ตำบลโหล่งขอด หมู่ที่ 1-9
ตำบลแม่ปั๋ง หมู่ที่ 1-14
ตำบลแม่แวน หมู่ที่ 1-11
ตำบลน้ำแพร่ หมู่ที่ 1-8
ตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 1-8
ตำบลป่าตุ้ม หมู่ที่ 1-12
ตำบลสันทราย หมู่ที่ 1-14

ขอบคุณภาพ : นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

ใครอยู่ในพื้นที่ไหน ระมัดระวังตัวเองกันให้ดีนะครับ ทั่งฝุ่น ทั้งไฟเลย


คลิปอีจันแนะนำ

จับคาผ้าเหลือง หลวงพี่ ลอบค้ายา