หายใจโล่ง! ฝนตก ช่วยฝุ่นพิษจาง

อากาศดีหายใจเต็มปอด GISTDA เผยเกิดจากจุดความร้อนในไทยลดฮวบเหลือเพียง 203 จุด จาก 1.2 พันจุด และฝนที่ตกลงมา

วันนี้ (6 ก.พ.66) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 05.00-07.00 น. ค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 22.3 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด คือไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.

สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 ที่วัดค่าได้ลดลง ส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากฝนที่ตกลงมา และจำนวนจุดความร้อนที่ลดลง

โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ระบุว่า จุดความร้อนในไทยวานนี้ (5 ก.พ.66) ลดฮวบเหลือเพียง 203 จุด จาก 1.2 พันจุด ส่วนพม่าพุ่งสูงถึง 3,822 จุด

ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้จำนวน 203 จุด ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 3,822 จุด รองลงมาราชอาณาจักรกัมพูชา 1,388 จุด สปป.ลาว 210 จุด เวียดนาม 60 จุด และมาเลเซีย 1 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 77  จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 59 จุด  พื้นที่เกษตร 33จุด พื้นที่เขต สปก. 22 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 8 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด แม่ฮ่องสอน 34 จุด เชียงราย 24 จุด น่าน 22 จุด ตามลำดับ สาเหตุจากที่จุดความร้อนในประเทศไทยลดลงอย่างมาก เนื่องจากฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งมักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา และปัญหาไฟป่าหมอกควัน

คลิปอีจันแนะนำ
8 ปีโคตรทรมาน ตกเป็นแพะ รับกรรมที่ไม่ได้ก่อ