ขอเลขเด็ดพญาเต่างอย  คึกคัก

ขอเลขเด็ดพญาเต่างอย คึกคัก

จ.สกลนคร

#ผักบุ้ง #น้ำแดง ขอเลขเด็ดพญาเต่างอย

ที่พญาเต่างอย จ.สกลนคร คึกคักประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคลาภ ที่ขาดไม่ได้ ของเซ่นไหว้ สักการะ จะต้องมี คือ ผักบุ้ง กับน้ำแดง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co