โซเชียลเดือด!!! แห่ลงชื่อ ถอดถอน กกต.

แห่ลงชื่อ ถอดถอน กกต. ยอดพุ่งกว่า 500,000 คน
โซเชียลเดือด!!! แห่ลงชื่อ ถอดถอน กกต.

การทำงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถูกตั้งคำถามมากมาย และถูกจับตา ถึงความตรงไปตรงมา ทั้งบัตรดี บัตรเสีย หรือบางเขตมีคะแนนผู้สมัครมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ์ รวมทั้งการส่งบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่ล่าช้า จนอาจถูกทำให้เป็นบัตรเสียทั้งหมด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ซึ่งล่าสุด ทำให้ชาวโซเซียล ออกมารณรงค์ล่ารายชื่อถอดถอน กกต. ผ่านเว็บไซต์ change.org โดยล่าสุดยอดผู้ลงรายชื่อถอดถอนพุ่งไปกว่า 501,611 คน เมื่อเวลา 15.46 น. จากเดิมที่ตั้งไว้เพียงแค่ 20,000 คน
โดย รัฐธรรมนูญ มาตรา 235 ระบุว่า ภายใต้บังคับมาตรา 236 ที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิ์เข้าชื่อกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ซึ่งทิศทาง จะเป็นอย่างไรนั้น ต้องรอติดตามกันต่อไป #เลือกตั้ง 62
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co