อันตราย! อย.เรียกคืน ยาน้ำเด็ก 15 รายการ พบมีสารปนเปื้อน

องค์การอาหารและยา หรือ อย. สั่งเรียกคืน ยาน้ำเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต พบปนเปื้อสาร เอทธิลีนไกลคอล เกินมาตรฐาน ทำคลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง

ถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองไม่น้อย หลัง อย. สั่งเรียกคืน ยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต หลังพบเจอสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน 

หลังจากที่ทาง อย. มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา ก่อนตรวจพบสาร เอทธิลีนไกลคอล เกินมาตรฐานในยาน้ำสำหรับเด็ก จึงเรียกคืนยา 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต พร้อมขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบ หากพบว่ามีการใช้ยารุ่นดังกล่าว ขอให้หยุดใช้ สงสัยสอบถามเพิ่มเติมทางสายด่วน อย. 1556 กด 3 หรือโทร 0 2590 7405, 0 2590 7325 หรือผ่านเพจ Facebook FDAThai สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง 

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา จึงมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยล่าสุด อย. ได้เก็บตัวอย่างยาน้ำสำหรับเด็กส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบเอทธิลีนไกลคอลเกินมาตรฐานในตัวทำละลายยาและเป็นสารช่วยปรุงแต่งรสชาติให้ความหวาน อย. จึงมีคำสั่งให้ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันเรียกเก็บคืนยาน้ำสำหรับเด็ก จำนวน 15 รายการ 31 รุ่นการผลิตออกจากท้องตลาดโดยเร็ว ประชาชนสามารถตรวจสอบรายการยาที่ถูกเรียกคืนทั้ง 31 รุ่นการผลิตได้จากเอกสารแนบท้าย 

ทั้งนี้ สารปนเปื้อนที่ตรวจพบมีปริมาณเกินมาตรฐาน การบริโภคที่จะก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันจนก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต้องใช้ยามากถึงประมาณ 500 ขวด ขอประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล หากมีอาการผิดปกติใด ๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หลังการใช้ยาดังกล่าว ขอให้พบแพทย์ แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. จึงเรียกเก็บคืนยาดังกล่าวออกจากท้องตลาด ประชาชนที่มียารุ่นการผลิตที่ถูกเรียกคืน ให้ระงับการใช้ยา สำหรับร้านขายยาหรือสถานพยาบาลที่มีรายการยาที่ถูกเรียกคืน ให้ประสานผู้แทนจำหน่ายยาเพื่อส่งคืนให้แก่บริษัทต่อไป 

สำหรับสารเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol-EG) เป็นของเหลว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน มีความเป็นพิษระดับกลาง นิยมใช้เป็นสารป้องกันน้ำแข็งตัว (antifreeze) และสารหล่อเย็น (coolant) และใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมโพลิเอสเทอร์ โดยเมื่อปลายปี 2565 องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกประกาศเตือน พบยาน้ำไซรัปสำหรับเด็ก 4 ยี่ห้อ มีการปนเปื้อนสารอันตรายที่ทำให้เด็กที่กินยาเข้าไปแล้วเกิดภาวะไตวายและอาจเสียชีวิตได้ โดยทั้งหมดผลิตในอินเดีย เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กในอินโดนีเซีย และแกมเบียเสียชีวิตจากไตวายเป็นจำนวนมาก โดยผลจากการวิเคราะห์จากห้องทดลองยืนยันว่า ยาดังกล่าวมีสารไดเอทิลีนไกลคอล (diethylene glycol) และเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร  

อย่างไรก็ตาม สำหรับ ยาน้ำเด็ก ที่ถูก อย. เรียกคืน ทั้ง 15 รายการ นั้น สามารถดูได้จากรูปภาพด้านล่างได้เลย 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักคณะกรรมการอาหารและยา


คลิปอีจันแนะนำ

กราบหัวใจฮีโร่ ต่อชีวิต แม่ช้างป่า จนเป็นลม