ติดเชื้อโควิด-19 ประกันสังคมรักษาฟรี

ติดเชื้อโควิด-19 ใช้สิทธิประกันสังคม เข้ารับการรักษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ติดเชื้อโควิด-19 ประกันสังคมรักษาฟรี

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย หลายหน่วยงานยังคงเฝ้าติดตาม รวมถึงออกมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด

27 ก.พ. 63 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน จากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย และขณะนี้อยู่ในการดูแลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ดังนั้น "โควิด-19 " อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ภาพจากอีจัน

สำหรับผู้ประกันตนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น มีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล ที่ผู้ประกันตนเลือกทันที เพื่อทำการตรวจเชื้อ เพราะโรคนี้มีความเสี่ยงสูงเป็นอันตรายถึงชีวิต

หากพบว่า ผู้ประกันตนมีการติดเชื้อ "โควิด-19 " จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการรักษา และวิธีป้องกันอย่างเต็มที่ พร้อมประสานส่งตัวผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีในโรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงวิธีป้องกันโรค "โควิด-19" ว่า ทุกคนควรป้องกันโรคทุกชนิดด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ใช้ผ้าปิดปาก เมื่อมีอาการไอ หรือจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด และหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องระวังมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ที่มีอาชีพสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือปรึกษาการใช้บริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร 02 956 2498 หรือ สายด่วนหมายเลข 1506 และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ทั่วประเทศ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co