พ.ม.เข้าช่วยเหลือ-ให้กำลังใจ น้องแฮม ด.ญ.กตัญญูแล้ว

รมว.พม. เข้าช่วยเหลือ-ให้กำลังใจ น้องแฮม ด.ญ.ยอดกตัญญู รับจ้างล้างจานหาเลี้ยง 4 ชีวิตในครอบครัว เร่งช่วยเหลือเบื้องต้น-ระยะยาว ให้น้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พ.ม.เข้าช่วยเหลือ-ให้กำลังใจ น้องแฮม ด.ญ.กตัญญูแล้ว

จากเรื่องราวของเด็กหญิงพิมพ์มาดา คำภู หรือน้องแฮม นักเรียนชั้น ม. 1 ของโรงเรียนวัดสุขกร เด็กหญิงยอดกตัญญูที่เป็นกำลังสำคัญของบ้าน ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวและยายอายุ 68 ปี ที่กำลังล้มป่วย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อีกทั้งตาก็ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ครึ่งตัวและอัลไซเมอร์ ร่วมถึงน้าชายและหลานที่ยังไม่มีรายได้ หน้าที่รับผิดชอบจึงตกมาอยู่ที่เธอ น้องแฮมต้องรับจ้างล้างจานแลกกับเงินวันละ 120 บาทกับความอิ่มท้องของ 5 ชีวิตในบ้าน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ล่าสุดวันนี้ ( 8 มี.ค. 2563 ) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือน้องแฮมและครอบครัวแล้ว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ตนได้เดินทางมาลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านของครอบครัวของน้องแฮม และให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว พร้อมกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือน้องอย่างเต็มที่
ซึ่งกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้ความให้ช่วยเหลือ ดังนี้
1.) นำเรื่องเข้าพิจารณาเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
2.) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและอุปกรณ์การเรียน
3.) ประสานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ให้การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ
4.) ให้ อพม. ในพื้นที่ ติดตามดูแลช่วยเหลือ ตา-ยาย ที่พิการอย่างต่อเนื่อง
5.) ประสานการจัดทำบัตรคนพิการให้ผู้เป็นยาย เพื่อรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ
6.) นำเรื่องเข้าพิจารณาเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ด้านเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ
7.) นำเรื่องเข้าพิจารณาเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูแบบครอบครัวอุปถัมภ์รายเดือนจนครบอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และ
8.) หารือแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นายจุติ กล่าวอีกว่า หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ภาพจากอีจัน
ต่อจากนี้ไป น้องแฮมและครอบครัวจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ลำบากน้อยลง และจะได้เดินตามฝันที่วางไว้แล้วนะ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co