เปิดเส้นทางผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 33 คน

โควิด-19 เส้นทางผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 33 คน พบเป็นกลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วย ทำงานกับชาวต่างชาติ
เปิดเส้นทางผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 33 คน

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่เพิ่ม 33 คน และรักษาหายกลับบ้าน 1 คนนั้น

16 มีนาคม 2563 เปิดเส้นทางการติดเชื้อโควิด-19 ของทั้ง 33 ราย

ภาพจากอีจัน

กลุ่มที่ 1

ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ จำนวน 16 คน จากกลุ่มสนามมวย 7 คน, กลุ่มสถานบันเทิง 3 คน, สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 6 คน


กลุ่มที่ 2

ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำนวน 18 คน จากกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 6 คน, กลุ่มทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 7 คน, การระบาดเป็นกลุ่มก้อน 3 คน และกลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนา ในมาเลเซีย 2 คน

ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค และรอผลทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 27 คน

สรุปยอดติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายกลับบ้านแล้ว 38 คน ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 108 คน เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย 147 คน สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 1 คน ที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ภาพจากอีจัน
สำหรับกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 83 คน ในจำนวนนี้มี 6 คน รับตัวไว้สังเกตอาการที่โรงพยาบาล ทั้งหมดไม่มีไข้ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือ 77 คน (ผู้ชาย 24 คน ผู้หญิง 53 คน) ทุกคนไม่มีไข้ ยังต้องอยู่ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการ จนครบ 14 วัน ที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ
อีจัน
www.ejan.co