ซิกน่าโบรกเกอร์ประกันภัย แจกฟรีประกันภัยโควิด-19

ซิกน่าโบรกเกอร์ประกันภัยใจป้ำ! แจกฟรี ประกันภัยโควิด-19 รับ 100,000 สิทธิ์ รีบลงทะเบียนรับสิทธิ์เลยจ้า
ซิกน่าโบรกเกอร์ประกันภัย แจกฟรีประกันภัยโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยทั้งหมด 323 คน ซึ่งทำให้ประชาชนวิตกถึงเรื่องการระบาดของไวรัสฯ และค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก และทำให้บริษัทประกันภัยหลายบริษัทมีประกันภัยโควิด-19 ออกมาให้เลือกจำนวนมาก

ภาพจากอีจัน

แต่มีบริษัทประจำภัยใจป้ำที่ออกมาแจกสิทธิ์ประกันภัยโควิด-19 กว่า 100,000 สิทธิ์ โดย ซิกน่า โบรกเกอร์ ประกันภัย แจกฟรี ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท นาน 30 วัน
-การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโควิด-19 คุ้มครอง 100,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่ มีสาเหตุ มาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 10,000 บาท

ทั้งนี้ การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ใครบ้างที่สามารถรับสิทธิ์ได้
1. ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัย
2. ฟรีประกันภัยนี้สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่มีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการดินทางไปยังประเทศจีนในระหว่าง 14 วันที่ผ่านมาก่อนวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
4. ลงทะเบียนรับสิทธิจำกัดสิทธิ์ 1 คน/1 สิทธิ์
5. ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน โดยความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ลา 24.00 น. ของวันถัดไป การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
6. เลขที่กรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยจะถูกนำส่งผ่านทาง SMS พื่อยืนยันความคุ้มครองไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธ์
7. กรมธรรม์ประกันภัยจะถูกนำส่งไปยัง E-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus
(2019-nCoV)" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
9. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรับประกันภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย
10. ฟรีความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโควิด-19 นี้ สนับสนุนโดย บจ. ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

รีบลงทะเบียนรับสิทธิ์กันได้เลยจ้า ก่อนสิทธิ์จะเต็ม!

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co