ข่าวเศรษฐกิจ 29 มีนาคม 2563 | 14:27 น.

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉินช่วยอาชีพอิสระ-ผู้มีรายได้ประจำ

เขียนโดย อีจัน
ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉินช่วยอาชีพอิสระ-ผู้มีรายได้ประจำ

ธนาคารออมสิน เปิดตัวเงินกู้ฉุกเฉิน-สินเชื่อพิเศษ วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท ให้กับประชาชน อาชีพอิสระ-ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อีกหนึ่งน้ำใจในยามวิกฤติ ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยประชาชนสู้โควิด-19
27 มีนาคม 2563 ธนาคารออมสิน เปิดตัวเงินกู้ฉุกเฉินช่วยประชาชนอาชีพอิสระหรือผู้มีรายได้ประจำที่ถูกผลกระทบไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยสามารถยื่นลงทะเบียนใช้บริการผ่านเว็บไซต์ธนาคารฯ www.gsb.or.th เท่านั้น


ธนาคารออมสิน เร่งดำเนินการตามมติ ครม. "โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน" และ "โครงการสินเชื่อพิเศษ
เพิ่มเติม" เปิดตัวสินเชื่อช่วยคนได้รับผลกระทุบจากไวรัสโควิด-19 สำหรับคนมีอาชีพอิสระ ให้กู้
10,000 บาท ปลอดชำระ 6 เดือนแรก ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 2 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน ส่วนผู้มี รายได้ประจำ ให้กู้ไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี เริ่มเปิดลงทะเบียน 1 เมษายนนี้ ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น
โดยมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวมทั้งสิ้น 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อในวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่ออีก 2 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกันธนาคารออมสินได้สนับสนุนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน และโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม ตามมติเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยการเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโค;bf-19 วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกันสามารถใข้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 เนื่องจากการแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้นจนมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ กระทรวงการคลังในฐานะที่ดูแลและรับผิดชอบเศรษฐกิจของประเทศได้จัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทางเศรษฐกิจทั้งประชาชนและ
ผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน ภายใต้หลักการ "ทันการณ์ ตรงเป้าหมาย และชั่วคราวตามจำเป็น"

ภาพจากอีจัน

โดยธนาคารออมสิน ในฐานะฟันเฟืองสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มมีนโยบายให้เร่งรีบให้ความช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนภาระชำระเงินกู้ การให้สินชื่อเพื่อบรรเทาผลกระทบ การเป็นซ่องทางโอนเงินให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการสามารถประคองกิจการให้ผ่านพันช่วงวิกฤตนี้ไปได้

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสฯได้จากการพบปะกันของคนจำนวนมากที่สาขา ประชาชนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่สาขา เพราะธนาคารออมสินอำนวยความสะดวกด้วยกรเปิดให้ยื่นลงทะเบียนใช้บริการสินเชื่อนี้ผ่านเว็บไซต์
ธนาคารออมสิน www..gsb.or.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพียงมี
โทรศัพท์มือถือที่พร้อมใช้งานเปิดเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือมีเครื่องคอมพิวเตอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมแล้ว! ไทยเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ
พร้อมแล้ว! ไทยเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ
ไม่ถึง 1 ชม. ทองปรับลง 2 ครั้ง! ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,350 บาท
ไม่ถึง 1 ชม. ทองปรับลง 2 ครั้ง! ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,350 บาท
โอนแล้ววันนี้ (17 ก.ย. 63) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ
โอนแล้ววันนี้ (17 ก.ย. 63) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ