AD

2 เม.ย. 63 ภูเก็ตติดเชื้อพุ่ง 12 ราย ส่วนใหญ่จากสถานบันเทิงป่าตอง

2 เม.ย. 63 สำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ต เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด–19 พุ่งอีก 12 ราย รวม 87 ราย หายกลับบ้านแล้ว 15 ราย ส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงป่าตอง
2 เม.ย. 63 ภูเก็ตติดเชื้อพุ่ง 12 ราย ส่วนใหญ่จากสถานบันเทิงป่าตอง
AD

(2 เม.ย.63) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 1 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้ว จำนวน 87 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 15 ราย กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ 72 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 87 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ภาพจากอีจัน

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,230 ราย (รายใหม่ 138 ราย) ยังคงรักษาพยาบาล 191 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 119 ราย กลับบ้านแล้ว 1,039 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 12 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
- รายที่ 76 ผู้หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพเจ้าของกิจการร้านอาหาร ในเขตพื้นที่ป่าตอง มีประวัติสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและมีประวัติไปบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย

- รายที่ 77 ผู้หญิงชาวสวีเดน อายุ 52 ปี เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกับสามี ถึงประเทศไทยวันที่ 13 มีนาคม มีประวัติไปบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ พักโรงแรมแถวกะรน โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 21 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

- รายที่ 78 ผู้หญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพบริการ ในเขตพื้นที่ป่าตอง มีประวัติทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและมีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ บ่อยครั้ง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 21 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

- รายที่ 79 ผู้หญิงชาวรัสเซีย อายุ 37 ปี เป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ป่าตองมากกว่า 1 เดือน มีประวัติไปสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ บ่อยครั้งและสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยันชาวยูเครน รายที่ 49 รายนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย

- รายที่ 80 ผู้หญิงชาวคาซัคสถาน อายุ 34 ปี เป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ป่าตองมากกว่า 1 เดือน มีประวัติไปสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ บ่อยครั้งและสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยันชาวยูเครน รายที่ 49 รายนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย

- รายที่ 81 ผู้หญิงไทย อายุ 48 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ป่าตอง เป็น พนักงานนวดซึ่งทางร้านนวดเดียวกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 32 และ 62 โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 6 ราย

- รายที่ 82 ผู้ชายไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานร้านจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์ ในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ ป่าตอง มีประวัติ สัมผัสกับลูกค้าซึ่งเป็น นักท่องเที่ยว ต่างชาติและ มีประวัติไปสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 7 ราย

- รายที่ 83 ผู้หญิงไทย อายุ 37 ปี อาชีพพนักงานครัวร้านอาหารอิตาลีในป่าตอง มีประวัติ ทำงานในร้านอาหาร เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 59 และ 60 รายนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการมีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 15 ราย

- รายที่ 84 ผู้ชายไทย อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานครัวร้านอาหารอิตาลีในป่าตอง มีประวัติทำงานในร้านอาหาร เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 83 โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 12 ราย

- รายที่ 85 ผู้หญิงไทย อายุ 51 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารอิตาลีในป่าตอง มีประวัติทำงานในร้านอาหาร เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 83 โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 13 ราย

- รายที่ 86 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานครัวร้านอาหารอิตาลีในป่าตอง มีประวัติทำงานในร้านอาหารเดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 83 โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 13 ราย

- รายที่ 87 ผู้หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพ ไกด์นำเที่ยว มีประวัติ สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานใน สถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5 ราย

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด- 19 ที่พบเพิ่มในวันนี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เช่นเดิม จึงขอเน้นย้ำ กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ถึงแม้จะยังไม่มีอาการป่วย ก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำ มูก เหนื่อย ให้รีบไป พบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติตามความจริงอย่างละเอียดโดยด่วน สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co