ข่าวทั่วไป 4 เมษายน 2563 | 15:02 น.

ดีเอสไอ เปิดช่องทางออนไลน์ รับแจ้งข้อมูลกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าควบคุม

เขียนโดย อีจัน
ดีเอสไอ เปิดช่องทางออนไลน์ รับแจ้งข้อมูลกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าควบคุม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เปิดให้แจ้งข้อมูลกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าควบคุม ผ่านทางออนไลน์

4 เมษายน 63 DSI เปิดช่องทางออนไลน์ รับแจ้งข้อมูล ศูนย์ DSI COVID-19 พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบนระบบภูมิสารสนเทศ (CRIME MAPPING) เพื่อการป้องกันปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ

4 เมษายน 63 มีรายงานว่า หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19)” ซึ่งมีภารกิจหน้าที่สำคัญในการดำเนินมาตรการเชิงรุก ด้วยการเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการป้องกัน ปราบปรามสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษในกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ภาพจากอีจัน


ซึ่งรวมถึงการติดตามและวิเคราะสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทั่วไป เช่น การหลอกลวงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ข่าวลวงที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย (FAKE NEWS) การฉ้อโกง กักตุนในเรื่องสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เช่น อาหาร หน้ากากอนามัยเครื่องมือแพทย์ ขบวนการปล่อยกู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมาย หรือการเอาเปรียบประชาชนในรูปแบบต่างๆ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

รวมทั้งการประสานส่งต่อข้อมูลหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและการติดตามผลการดำเนินการ ตลอดจนการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน และการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่มาตรการป้องกันหรือแก้ไขที่มีประสิทธิภาพด้วย นั้น


ภาพจากอีจัน


กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและภาคประชาสังคมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมโดยเฉพาะข้อมูลการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 ที่จำเป็นต้องการใช้อุปโภคในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จำพวกหน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์เพื่อใช้ผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

นายแพทย์ ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สั่งการให้เปิดช่องทางรับแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าควบคุม ผ่านทางเว็บไซต์ https://register.dsi.go.th/CaseControlledProducts หรือ QR Code เพื่อรับข้อมูลจากประชาชนและภาคประชาสังคมโดยตรง

นอกจากนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้นำข้อมูลที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากช่องทางต่างๆภายใต้ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19) ไปแสดงผลบนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อให้สามารถเห็นถึงแนวโน้มและทิศทางของอาชญากรรมแต่ละประเภทที่มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่เกิดเหตุ ภายใต้ ชื่อ “DSI COVID-19 CRIME MAP” เพื่อสามารถบูรณาการในการป้องกันปราบปรามกับหน่วยงานภูมิภาค หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ


ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้ให้ข้อมูล กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ท่านแจ้งถือเป็นความลับของทางราชการ ผู้ใดนำไปเผยแพร่ย่อมได้รับโทษตามกฎหมาย และผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ข้อมูลเพื่อปรักปรำผู้อื่นเพื่อให้ได้รับโทษทางอาญา ย่อมได้รับโทษตามกฎหมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน DSI Call Center 1202

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อพยพพระภิกษุสงฆ์ ! หลังลำน้ำมูลเอ่อท่วมสูงกว่า 1 เมตร ในพื้นที่ อ.โนนสูง
อพยพพระภิกษุสงฆ์ ! หลังลำน้ำมูลเอ่อท่วมสูงกว่า 1 เมตร ในพื้นที่ อ.โนนสูง
ดีใจ! สิ้นสุดความช่วยเหลืออีจันช่วยช้างตกงาน คนใจดีสานต่อสุขทันที
ดีใจ! สิ้นสุดความช่วยเหลืออีจันช่วยช้างตกงาน คนใจดีสานต่อสุขทันที
ควาญช้างสุรินทร์หลั่งน้ำตา  ซึ้งน้ำใจสังคมอีจัน
ควาญช้างสุรินทร์หลั่งน้ำตา ซึ้งน้ำใจสังคมอีจัน