ศบค.เเถลง ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย ตายเพิ่ม 2 ราย บุคลากรการแพทย์ 3 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 2,579 ราย
ศบค.เเถลง ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย ตายเพิ่ม 2 ราย บุคลากรการแพทย์ 3 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เเถลงความคืบหน้า การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย รักษาหายรวม 1,288 ราย ทำให้ยอดสะสมเป็น 2,579 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย (รวม 40 ราย)

-ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง กทม. ใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม 18 ราย
-คนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 1 ราย
- ผู้ที่ไปสถานที่ชุมชน ตลาดนัด ห้าง 1 ราย
-ผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง ทำงานในสถานที่แออัด 2 ราย
-บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 3 ราย
-ผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) 3 ราย

- รอสอบสวนที่มาของโรค - ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

- ชายไทย อายุ 56 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
27 มี.ค. เริ่มมีอาการป่วย ไข้ 38 องศาฯ ไอ หอบเหนื่อย รักษาตัวที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง จ.สมุทรปราการ
แพทย์สงสัยไข้หวัดใหญ่ ส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ เอ,บี ผลลบ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลบวก
23 มี.ค. มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
12 เม.ย. เสียชีวิต

- ชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มีโรคประจำตัวเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง
23 มี.ค. เริ่มป่วย ไข้สูง 39 องศาฯ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ถ่ายเหลว
24 มี.ค. รักษาตัวที่ รพ.เอกชน กทม.
5 เม.ย. อาการหนักขึ้น ปอดติดเชื้อ ผลตวจโควิด-19 เป็นบวก
9 เม.ย. อาการแย่ลง หอบเหนื่อยมากขึ้น
11 เม.ย. เสียชีวิต จากภาวะระบบหายใจล้มเหลว

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co