พ่อหมอเกมแล้ว พญาเสือฯ รวบคาสำนัก นำซากสัตว์สงวนทำของขลัง ขายออนไลน์

หน่วยพญาเสือ รวบ หมอเวทย์คาสำนัก หลังนำซากสัตว์สงวน-คุ้มคลอง 27 ชนิด ปลุกเสกทำของขลัง ขายผ่านเฟซบุ๊ก
พ่อหมอเกมแล้ว พญาเสือฯ รวบคาสำนัก นำซากสัตว์สงวนทำของขลัง ขายออนไลน์


วันนี้ (16 เม.ย. 63) หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าจับกุม นายไตรเวทย์ ที่อยู่ชาว ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากมีการค้าสัตว์คุ้มครองผ่านเฟซบุ๊กชื่อ “ไตรเวทย์ อ้อมทอง”

ภาพจากอีจัน
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือ ได้ทำการสืบสวน และทำการติดตามจนทราบที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยที่ค้าและครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าว จึงดำเนินการขอหมายค้นจากศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตามหมายค้น ที่ ค.54/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เข้าดำเนินการตรวจค้นบ้านพักและอาศรมดังกล่าว โดยผลการตรวจค้นบริเวณบ้านพักและ อาศรม พบสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าสงวน และซากสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวน 27 รายการ ประกอบด้วย
นาคเล็กเล็บสั้น จำนวน 1 ตัว (มีชีวิต) ซากเขาเก้งหม้อ จำนวน 2 ซาก (สัตว์ป่าสงวน) ซากเขาเลียงผา จำนวน 3 ซาก (สัตว์ป่าสงวน) ซากเขากวางป่า จำนวน 4 ซาก ซากโคนเขากวาง จำนวน 1 ซาก ซากหนังลิ่นชวา จำนวน 1 ผืน ซากเกล็ดลิ่นชวา จำนวน 258 ชิ้น ซากกระดองตะพาบ จำนวน 1 ซาก
ซากกระดองเต่าบึงหัวเหลือง จำนวน 1 ซาก หนังเสือดาว จำนวน 2 ผืน หนังหมีควาย จำนวน 1 ผืน ซากเสือดำ (สต๊าฟ) จำนวน 1 ตัว ซากหนังเสือไฟผืนเล็ก จำนวน 2 ผืน ซากหนังเสือดาวผืนเล็ก จำนวน 2 ผืน ซากหนังเสือดาว/เสือดำ จำนวน 368 ชิ้น ซากเดือยงูเหลือม จำนวน 733 ชิ้น
ซากหนังเสือดาว คละขนาด จำนวน 177 ชิ้น ซากหนังเสือดาวม้วน จำนวน 40 ชิ้น ซากหนังเสือไฟ จำนวน 55 ชิ้น ซากหนังเสือดำม้วน จำนวน 195 ชิ้น ซากตีนเสือดาวด้านขวา จำนวน 1 ชิ้น ตระกรุดหนังเสือไฟ จำนวน 15 ชิ้น หนังเสือดาวเลี่ยมกรอบพลาสติก จำนวน 20 ชิ้น ตะกรุดหนังเสือดำ จำนวน 2 ชิ้น และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง จำนวน 6 ชิ้น
ภาพจากอีจัน
จากการสอบถาม นายไตรเวทย์ ได้ให้ถ้อยคำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ซากสัตว์ป่าต่าง ๆ ที่มี ตนไม่ได้ดำเนินการแจ้งการครอบครอง และไม่มีใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ซึ่งซากสัตว์ป่านั้น ตนได้ซื้อมาจากร้านขายหนังและเขี้ยวสัตว์เมื่อหลายปีที่แล้ว แต่ในปัจจุบันวัตถุมงคลแบบทั่วไปไม่สามารถจำหน่ายได้ จึงต้องนำหนังสัตว์ที่เก็บไว้มาปลุกเสกทำเป็นของขลัง เพื่อจำหน่ายในสื่อออนไลน์ (Facebook) เนื่องจากมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยเป็นการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ดังนี้
- ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 17 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
- ฐาน “ค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 29 และมาตรา 89 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
- มาตรา 116 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัยญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
- ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 ฐาน “ค้างาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามมาตรา 4 ประกอบมาตรา 13 และ
- ฐาน “ครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 14 และมาตรา 16
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเรื่องราวพร้อมนำตัว นายไตรเวทย์ นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภาพจากอีจัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co