รัฐบาล ชวนคนไทยทำแบบสอบถาม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ประเด็นสำคัญผ่อนปรนเปิดสถานที่

เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ รัฐบาล เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาทำแบบสอบถาม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดแพร่ระบาดโควิด-19 สถานที่ใดสมควรแก่การเปิดบริการ?
รัฐบาล ชวนคนไทยทำแบบสอบถาม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ประเด็นสำคัญผ่อนปรนเปิดสถานที่

19 เมษายน 2563 เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาทำแบบสอบถามของสัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 16-22 เมษายน 2563) โดยกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง "การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19"

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ในชุดแบบสอบถามก็จะมีให้กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้กรอก

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
จากนั้นก็จะเข้าสู่คำถามในมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อาทิ พฤติกรรมการป้องกันตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง, ผลกระทบจากมาตรการและทิศทางของการดำเนินมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” รวมไปถึงคำถามถึงการผ่อนปรนมาตรการการปิดสถานบริการ ว่า สถานที่ใดสมควรแก่การเปิดบริการ 
ภาพจากอีจัน

สำหรับผู้ที่จะเข้าทำแบบสอบถามสามารถ คลิกได้ที่ bit.ly/ThaiFightCovid19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co