พช.เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 48 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 48 อัตรา เสริมทัพงานด่วน มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีทั่วประเทศ
พช.เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 48 อัตรา

(22 เมษายน 2563) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน จำนวน 48 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพจากอีจัน
โดยตำแหน่งที่รับสมัคร มีดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี

4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร 02 141 3088

ภาพจากอีจัน
นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมดำเนินการสรรหาพนักงานกองทุนฯ เพื่อหนุนเสริมภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้สตรีทั่วประเทศได้มีอาชีพ มีรายได้จุนเจือสมาชิกในครอบครัว และเสริมความเเข็งแกร่งให้พี่น้องคนไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co