เตือน! อย่าแชร์ข่าวปลอม “รัฐบาลถังแตก เหลือเงินเยียวยาแค่ 5 หมื่นล้าน”

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือน ปมโซเชียลโพสต์ “รัฐบาลถังแตก เหลือเงินเยียวยาแค่ 5 หมื่นล้าน” ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่จริง! - แจงเหตุผลยิบ วอนอย่าแชร์
เตือน! อย่าแชร์ข่าวปลอม “รัฐบาลถังแตก เหลือเงินเยียวยาแค่ 5 หมื่นล้าน”

(30 เมษายน 2563) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ออกมาประกาศเตือนชาวโชเชียล หลังมีการโพสต์ข้อความว่า “รัฐบาลเหลืองบกลางเงินเยียวยาประชาชนแค่ 5 หมื่นล้าน”

ภาพจากอีจัน
กรณีดังกล่าว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็น
ข้อมูลเท็จ

โดยทางสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจาก งบประมาณปี พ.ศ.2563 ได้ถูกตั้งงบกลางไว้ทั้งสิ้น 11 รายการ จำนวน 518,770.9180 ล้านบาท โดยแต่ละรายการมีการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐและจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดโดยเป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากรภาครัฐจำนวน 265,716.3180 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ จำนวน 71,200 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้วแต่ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานหรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้ เช่น รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 96,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขณะนี้มีการใช้จ่ายเพื่อบรรเทาผลกระทบและการใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน รวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้งไปแล้วมากกว่า 50,000 ล้านบาท

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

ภาพจากอีจัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co