ข่าวอีจัน 30 เมษายน 2563 | 20:58 น.

6 พ.ค. 63 วันวิสาขบูชา เด็ก-ผู้สูงอายุไม่ควรไปเวียนเทียน ฟังธรรมะออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา

เขียนโดย อีจัน
6 พ.ค. 63 วันวิสาขบูชา เด็ก-ผู้สูงอายุไม่ควรไปเวียนเทียน ฟังธรรมะออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผย 6 พ.ค. 63 วันวิสาขบูชา ขอให้ประชาชนฟังธรรมะออนไลน์ที่บ้าน แทนการไปเวียนเทียน ลดความเสี่ยง


วันนี้ 30 เมษายน 2563 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยว่า เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 มีข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้กำหนดจัดแสดงนิทรรศการ "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช 2563 ” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งกรมการศาสนา ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดบวรนิเวศวิหาร มาประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา และมอบใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย นำไปสักการบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ไปยึดถือปฏิบัติสืบไป

ภาพจากอีจัน


โดยจะมีการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ของกรมการศาสนา ในวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๓ (วันวิสาขบูชา) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จากวัดประยุรวงศาวาส และตั้งแต่เวลา 17.30 น. จากวัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบด้วย ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน (เฉพาะพระภิกษุ) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนฟังธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา หากพุทธศาสนิกชนมีความประสงค์ไปร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดกิจกรรม ตามที่รัฐบาลผ่อนผันให้จัดได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมขอแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก ไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรม ให้พำนัก ณ ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถทำกิจกรรมได้ ดังนี้
1. รักษาศีล ไม่ว่าร้าย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใส
2. ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อให้จิตใจสงบร่มเย็น เกิดสติปัญญาในการแก้ปัญหา
3. ฟังธรรมะผ่านสื่อออนไลน์ อ่านหนังสือธรรมะ น้อมนำหลักธรรมคำสอน ข้อคิดต่าง ๆ ไปถือปฏิบัติ
4. สวดมนต์ น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และถวายเป็นพุทธบูชา

สำหรับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญสากลของโลก เป็นวันมหัศจรรย์ของชาวพุทธ เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยายศรีนวล นับวันเข้าอยู่บ้านหลังใหม่ หลัง บ้านเก่าถูกน้ำป่าซัด
ยายศรีนวล นับวันเข้าอยู่บ้านหลังใหม่ หลัง บ้านเก่าถูกน้ำป่าซัด
เปิดมหากาพย์ โฉนดที่ดิน vs ส.ค.1 ชาวบ้านถูก ไล่ที่ ไม่เป็นธรรม?
เปิดมหากาพย์ โฉนดที่ดิน vs ส.ค.1 ชาวบ้านถูก ไล่ที่ ไม่เป็นธรรม?
ตำรวจ ล้อมรั้ว สำนักงานทรัพย์สินฯ รับมือก่อนม็อบบุก!
ตำรวจ ล้อมรั้ว สำนักงานทรัพย์สินฯ รับมือก่อนม็อบบุก!