ข่าวเศรษฐกิจ 8 พฤษภาคม 2563 | 18:28 น.

คลังออกพันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน เปิดให้จอง 14 พ.ค.-10 มิ.ย. 63

เขียนโดย อีจัน
คลังออกพันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน เปิดให้จอง 14 พ.ค.-10 มิ.ย. 63

คลัง พร้อมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “เราไม่ทิ้งกัน” วงเงินกว่า 5 หมื่นล้านบาท เริ่มขาย 14 พ.ค. 63

8 พฤษภาคม 2563 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าว การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการออกจำหน่ายพันธบัตรเพื่อระดมทุนในการบรรเทาผลกระทบ แก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การโควิด-19 โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

ภาพจากอีจัน


ด้าน นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การจำหน่ายพันธบัตร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ภาพจากอีจัน


สัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อน แบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร
สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สรุปเงื่อนไขการจำหน่ายได้ ดังนี้

สำหรับเงื่อนไขการจำหน่าย มีดังนี้

-รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี
ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.40 ต่อปี)

-รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 4 – 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี)

ภาพจากอีจัน


ระยะเวลาการจำหน่าย 14 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563

สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน”ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่วงที่ 1 วันที่ 14 – 20 พ.ค. 2563 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

ช่วงที่ 2 วันที่21 – 27 พ.ค. 2563 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1 ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ช่วงที่ 3 วันที่ 28 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร วงเงินจำหน่าย ที่เหลือจากช่วงที่ 2 ขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด

สำหรับวงเงินจำหน่ายในแต่ละช่วง ไม่นับรวมกันหากชำระด้วยเช็คต้องทำรายการไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และดอกเบี้ย จะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)

ส่วนการจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 14 พฤศจิกายนและวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี วันครบอายุไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573

ภาพจากอีจัน


- BOND DIRECT Application: ชำระเงินผ่าน Mobile Application และ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย

- ATM/Counter/Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,400 บาท
ราคาทองวันนี้ ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,400 บาท
พร้อมแล้ว! ไทยเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ
พร้อมแล้ว! ไทยเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ
ไม่ถึง 1 ชม. ทองปรับลง 2 ครั้ง! ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,350 บาท
ไม่ถึง 1 ชม. ทองปรับลง 2 ครั้ง! ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,350 บาท