ข่าวเศรษฐกิจ 8 พฤษภาคม 2563 | 18:28 น.

คลังออกพันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน เปิดให้จอง 14 พ.ค.-10 มิ.ย. 63

เขียนโดย อีจัน
คลังออกพันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน เปิดให้จอง 14 พ.ค.-10 มิ.ย. 63

คลัง พร้อมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “เราไม่ทิ้งกัน” วงเงินกว่า 5 หมื่นล้านบาท เริ่มขาย 14 พ.ค. 63

8 พฤษภาคม 2563 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าว การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการออกจำหน่ายพันธบัตรเพื่อระดมทุนในการบรรเทาผลกระทบ แก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การโควิด-19 โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

ภาพจากอีจัน


ด้าน นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การจำหน่ายพันธบัตร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ภาพจากอีจัน


สัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อน แบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร
สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สรุปเงื่อนไขการจำหน่ายได้ ดังนี้

สำหรับเงื่อนไขการจำหน่าย มีดังนี้

-รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี
ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.40 ต่อปี)

-รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 4 – 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี)

ภาพจากอีจัน


ระยะเวลาการจำหน่าย 14 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563

สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน”ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่วงที่ 1 วันที่ 14 – 20 พ.ค. 2563 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

ช่วงที่ 2 วันที่21 – 27 พ.ค. 2563 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1 ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ช่วงที่ 3 วันที่ 28 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร วงเงินจำหน่าย ที่เหลือจากช่วงที่ 2 ขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด

สำหรับวงเงินจำหน่ายในแต่ละช่วง ไม่นับรวมกันหากชำระด้วยเช็คต้องทำรายการไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และดอกเบี้ย จะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)

ส่วนการจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 14 พฤศจิกายนและวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี วันครบอายุไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573

ภาพจากอีจัน


- BOND DIRECT Application: ชำระเงินผ่าน Mobile Application และ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย

- ATM/Counter/Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทอง วันนี้ เปิดตลาด (21 ต.ค. 63) ปรับขึ้น 100 บาท
ราคาทอง วันนี้ เปิดตลาด (21 ต.ค. 63) ปรับขึ้น 100 บาท
เช็กด่วน! เงิน 500 บาท เข้าบัตรคนจนแล้ว
เช็กด่วน! เงิน 500 บาท เข้าบัตรคนจนแล้ว
เปิดมาตรการใหม่! ช้อปดีมีคืน ซื้อของ 3 หมื่นบาท ลดหย่อนภาษีได้
เปิดมาตรการใหม่! ช้อปดีมีคืน ซื้อของ 3 หมื่นบาท ลดหย่อนภาษีได้